Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar YAĞCIOĞLU

02-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar YAĞCIOĞLU

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 47 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: ali.yagcioglu@deu.edu.tr Web Sayfası: http://kisi.deu.edu.tr/ali.yagcioglu/

Akademik Özgeçmiş

2002’de DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Ali Haydar YAĞCIOĞLU, aynı senenin sonlarına doğru aynı Fakülte’de Medeni Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu. YAĞCIOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2002 yılında başladığı Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programını “Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerin Yasal Alım Hakkı” konulu teziyle 2006 yılında tamamladı. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Doktora programına başlayan YAĞCIOĞLU, 2009-2010 yılları arasında almış olduğu DAAD bursuyla Almanya’nın Münster kentinde doktora tez çalışmasına yönelik araştırmada bulundu ve 2013 yılı Haziran ayında Doktora programını “Haksız Fiil Sebebiyle Aynı Zarardan Birden Fazla Kimsenin Müteselsil Sorumluluğu” konulu tez çalışmasıyla tamamlayarak Doktor unvanını almaya hak kazandı.

Temel Çalışma Alanları

Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerin Yasal Alım Hakkı, Güncel Yayınevi, İzmir 2007, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2006).
 • Haksız Fiil Sebebiyle Aynı Zarardan Birden Fazla Kimsenin Müteselsil Sorumluluğu, Adalet Yayınevi, Ankara 2014, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İzmir 2013).
 • Kovid-19 Salgınının Borç İlişkilerine ve Yargılamaya Etkileri, Adalet Yayınevi, Ankara 2020 (Prof. Dr. Murat Aydoğdu ile birlikte)

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • “Yeni İsviçre Haksız Rekabet Kanunu’nda Genel İşlem Koşullarının Açık İçerik Denetimi (UWG Art. 8)”, (Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, C. 8, Özel Sayı 2013, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, İzmir 2013, s. 3057-3098).
 • “İsviçre Hukukunda Çocuk Nafakasına İlişkin Öntasarıdaki Önemli Yenilikler”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 15, S. 1, Yıl: 2013, İzmir 2014, s. 107-135).
 • “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 19, Özel Sayı, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, İzmir 2017, s.913-966).

II. Tebliğler

 • Taşınmaz Rehninde Tek Taraflı Olarak Rehin Yükünden Kurtarma Hakkı,  Uluslararası Eşya Hukuku Sempozyumu, Özet Basılı Bildiri, İzmir 15.11.2019, s. 70-72.
 • Yetişkinlerin Korunması Açısından İsviçre Hukukunda Getirilen Önemli Yenilikler, İzmir Medeni Hukuk Günleri-II Aile Hukuku Sempozyumu, İzmir 28.04.2018.
 • “Medeni Hukuk Hükümlerine Göre Çocuğun Kişi Varlığı Yönünden Korunması”, 1. Uluslararası Evlilik, Çift ve Aile Danışmanlığı Kongresi, Menderes, Haziran 2016, (Uluslararası Hakemli organizasyon).
 • “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”, Türk Özel Hukuku ve Yargılamasındaki Güncel Problemler Sempozyumu, Afyonkarahisar, Nisan 2016.
 • “Abonelik Sözleşmeleri”, Tüketici Hukuku Sempozyumu, İzmir, Nisan 2015.

Verdiği Dersler:

Lisans Dersleri:

 • Medeni Hukuk
 • Borçlar Genel Hukuku
 • Borçlar Özel Hukuku
 • Trafik Hukuku (Doğan, Koray ile birlikte)
 • Çocuk Hukuku (Doğan, Koray ile birlikte)
 • Atipik Sözleşmeler Hukuku

Lisansüstü Dersler

Yüksek Lisans:

 • Rehin Hukuku
 • Çocuk Hukuku

 Doktora:

 • Kefalet Hukuku

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast