Doç. Dr. Lale Burcu ÖNÜT

03-09-2015

Doç. Dr. Lale Burcu ÖNÜT

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 42 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: burcu.onut@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

1979 Bursa doğumlu olan ÖNÜT, ilköğrenimini T.E.D. K.d.z Ereğli ilkokulunda, orta ve lise öğrenimini Saint-Benoît Fransız Lisesi’nde tamamladı. D.E.Ü. Hukuk Fakültesi 2003 mezunu olan ÖNÜT, 2005 yılında aynı Fakülte’de araştırma görevlisi oldu.

2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, 2008 yılında Université Montesquieu- Bordeaux 4’de yüksek lisans, 2012 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde  “Kamu Hukuku” doktora programını tamamladı. 2013 yılında İdare Hukuku Anabilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna atanan ÖNÜT, Ekim 2018’de Üniversitelerarası Kurul Kararı ile İdare Hukuku Doçenti ünvanı almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Université libre de Bruxelles’de (Belçika/Temmuz 2002), Université Montesquieu- Bordeaux 4’de (Fransa/ Eylül 2007- Temmuz 2008), Trier Üniversitesinde (Almanya/ Haziran 2013) akademik araştırmalar yapmıştır. Kamu İhale Araştırma Grubunun daveti üzerine Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (İngiltere/ Haziran- Temmuz 2014) misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. European Faculty of Law’da (Slovenya-2018), “General Principles of Turkish Administrative Law” ile “General Principles of Turkish Administrative Juridiction Law” dersi vermiştir.  

DEÜ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür V., DEKAUM, DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi, DEHAMER Yönetim Kurulu Üyesidir.

DEÜ Hukuk Fakültesi bünyesinde; Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, DEKAUM Müdür Yardımcısı, Kamu Hukuku Bölüm Başkan Yardımcısı,  Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyesi, Güncel Mevzuat, Leges Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku dergilerinde Danışma Kurulu Üyesi, DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi Editörü, DEÜ Hukuk Fakültesi Erasmus Koordinatörü vb. görevleri yerine getirmiştir.

DEÜ Hukuk Fakültesinde; İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, İnsan Hakları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, General Principles of Turkish Administrative Law, General Principles of Turkish Administrative Juridiction Law, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora programında; Memur Hukuku, Disiplin Hukuku, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans programında; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Yüksek Lisans programında; Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik,  DEÜ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulunda İdare ve İdari Yargılama Hukuku, Disiplin Hukuku, Polis ve Özel Güvenlik Hukuku, DEÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümünde İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku dersleri ve Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde İdare Hukuku dersi vermiştir. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilmektedir.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • İdare Hukuku El Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019, 2020, 2022 (Ortak Çalışma).
 • İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (Ortak Çalışma).
 • İdari Yargı Pratik Çalışma Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017, 2018, 2019, 2020,2021, 2022 (Ortak Çalışma).
 • İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016, 2017, 2018, 2019 , 2020, 2021, 2022 (Ortak Çalışma).
 • Projecting Migration over the Next Twenty Years and Beyond, Cambridge Scholars Publishing, 2022 (Ortak Çalışma).
 • İdari Yargılama Hukuku -Genel Esaslar, 4. b. İzmir 2021 (Ortak Çalışma).
 • Fransız, Türk, Federal Alman İdari Yargılama Usulü Kanunları, Seçkin yayıncılık, Ankara 2020 (Ortak Çalışma).
 • İdari Yargılama Hukukunda Adil Yargılanma İlkesi Çerçevesinde Grup Dava Uygulaması, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018.
 • Avrupa Birliği Hukukunun Üye Devletlerde Uygulanması, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017.
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sıkça Sorulan Sorular (2017-2018), Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları (Ortak Çalışma) İzmir 2017.
 • DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Anabilim Dalları Lisansüstü Rehberi, DEÜ Yayınları (Ortak Çalışma), İzmir Haziran 2017.
 • Avrupa Topluluğu (Birliği) Hukukunda Hizmet İhaleleri (Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2006).

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Ansiklopedi Konusu, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • “Administrative Sanctions Arising from Visa Violation in Turkey”, Projecting Migration over the Next Twenty Years and Beyond, Cambridge Scholars Publishing, 2022, s. 301-318.
 • “Protection of Personal Health Data and the Covid-19 Pandemic”, Human Rights in the Regime Covid-19, eCampus University Press, s. 43-52.
 • “L’influence, en matière de droit au logement, des conclusions du Comité européen des droits sociaux à l’égard de la Turquie”, Revue de droit sanitaire et social, N.2/2015, Dalloz, Mars – Avril 2015, s. 260-269.
 • “Avrupa Birliği Personel Rejiminin Disiplin Hukuku Boyutu”, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, Y.5, S. 45, Ağustos 2013, s. 23-39.
 • “La liberté syndicale des agents publics dans la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux”, Prof. Dr. Merih Kemal Omağ’a Armağan, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, S. 2, Temmuz 2017,  s. 483-511.
 • “Vakıf Üniversitesinin Faaliyetlerinin Durdurulması ve Garantör Üniversitenin İşlevi”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 17, S. 1, Ocak 2018, s. 95-125.
 • “İmar Planlamasında Yetkili Makamın Tespitinde Merkez- Yerel Geriliminden Hukuki Kesitler ve Yetki Paylaşımının Önemi”, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, Y.10, S. 100, Mart 2018, s. 373-382, (ortak çalışma).
 • “Medeni Konularda Koruyucu Önlemlerin Karşılıklı Tanınması Hakkında Konsey Tüzüğü (AB 606/2013)”, Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku, Ankara 2016, s. 354-369, (ortak çalışma).
 • “Uyum mu Kaos mu?: Avrupa Birliğinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Katılım Süreci ve Olası Sonuçları”, Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı’ya Armağan, Ankara Üniversitesi SBF Yayını, Ankara 2015, s. 319-380 (ortak çalışma).
 • “Güncel Gelişmeler Işığında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yargı Yetkisi”, Legal Hukuk Dergisi, Özel Sayı 2014, Prof. Dr. Rona Aybay’a Armağan, C. 2, s. 1831-1878, (ortak çalışma).
 • “Principles Prevailing the EU’s Institutional Structure”, TODAİE’s Review of Public Administration”, TODAİE, V.3, N.4, Aralık 2009, s. 71-94, (ortak çalışma).
 • “Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısına Egemen Olan İlkeler”, Amme İdaresi Dergisi, 2009, C. 42, S. 4, s. 59-77, (ortak çalışma).
 • “Avrupa Birliği Hukuku’nun Üye Devletlerdeki Memur İstihdamına Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.14, S.2, 2012 (Basım yılı 2013), s. 205-252.
 • “Türk Memur Hukukunda Engelli Hakları”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.8, S.1, Haziran 2018, s. 109-131.
 • “Fransız İmar Hukukundaki Dağ Alanlarına İlişkin Bilgiler ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme”, Dağlık Alanların Sürdürülebilir Güvenli Yönetimi, Edt: Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman, Palme yayınevi, Aralık 2020, s. 129-147, (Ortak Çalışma).

II. Ansiklopedi Konusu

 • “Normlar Hiyerarşisi”, Hukuk Bilimleri Ansiklopedisi, Nobel, Ankara, 2022, s. 315-317.
 • “Disiplin Soruşturması”, Hukuk Bilimleri Ansiklopedisi, Nobel, Ankara, 2022, s. 90-92.
 • “İnsan Hakları”, Hukuk Bilimleri Ansiklopedisi, Nobel, Ankara, 2022, s. 218-220.

III. Çeviriler

 • “İdari Başvuru ve İdari Yargı Birleşimi”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C.14, S.1, 2012, s. 67- 78 (Basım yılı 2013). (Mcf. Dr. Marie- Thérèse VIEL- “La combinaison du recours administratif et du recours contentieux” tebliğ çevirisi).
 • “Uzman İdari Kurumlar”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C.15, S.1, 2013, s. 57-71 (Basım yılı 2014). (Mcf. Dr. Marie- Thérèse VIEL- “Les organismes administratifs experts” tebliğ çevirisi).
 • “Fransa’da Yargı Mensupları Grevde”, Hukuk Düzlemi, Y.1, S.1, Nisan 2011, s. 14 (Michèle DELESSE’in haber/değerlendirmesinin çevirisi).
 • “ABAD’ın 23 Ocak 1997 Tarih ve C-171/95 sayılı Kararının Çevirisi”, içinde Türkiye- Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB, İzmir 2006, s. 127-137.
 • “ABAD’ın 30 Eylül 1997 Tarih ve C-36/96 sayılı Kararının Çevirisi”, içinde Türkiye- Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB, İzmir 2006, s. 166- 179, (ortak çeviri).
 • “ABAD’ın 14 Mart 2000 Tarih, C-102/98 ve C-211/98 sayılı Kararının Çevirisi”, içinde Türkiye- Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB, İzmir 2006, s. 258-271.
 • “ABAD’ın 22 Haziran 2000 Tarih ve C-65/98 sayılı Kararının Çevirisi”, içinde Türkiye– Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB, İzmir 2006, s. 300-311.

IV. Tebliğler

 • “Protection of Personal Health Data”, Human Rights in the Regime Covid-19, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İzmir, 27-28.05.2021. 
 • “Vize İhlalinden Kaynaklanan İdari Yaptırımlar”, Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi, 22-24. 02.2021.
 • “İdari Yaptırım Türü Olarak İşyeri Kapatma Kararları ve Yargısal Denetimi”, Hukukta Disiplinlerarası Yaklaşımlar Konferansları No. 1, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İzmir, 15.03.2018, Uluslararası Sempozyum Bildiri Özetleri Kitabı, s. 30-32.
 • “Disability Rights in the Context of Turkish Civil Servant Law”, 11. Uluslararası AGP Sosyal Bilimler Konferansı, Malta, 26.01.2018, Uluslararası Sempozyum Bildiri Özetleri Kitabı, s. 36.
 • “İdare Hukukunda Hizmet Kusuru- Kişisel Kusur Ayrımı”, İdare Hukuku Seminerleri, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, K.K.T.C., 12.12.2017.
 • “İdari Yargı Kararları Işığında Engelli Hakları”, European Law Students Association (ELSA) Day Etkinliği, Aliağa- İzmir, 29.11.2017.
 • “La liberté syndicale des agents publics dans la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux”, La dynamisation des droits sociaux par le Comité européen des droits sociaux, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques (OMIJ)- Université de Limoges, France, 27.06.2014.
 • “The European Union’s Approach to Human Rights and Its Effects on Turkey”, Legal Contemporary Institutions within the Context of the European Integration, Romanian American University, Romania, 31.10.2008, Symposium Proceedings- 3rd Edition, 2009, s. 725- 734.
 • “Turkey’s application to EU and Turkey’s progress on human rights” (Euromed Youth, “YouMan Rights” projesi- İzmir, 26. 09. 2006).
 • “Güncel Danıştay Kararları Işığında Sağlık Kamu Hizmetlerine İlişkin Bir Değerlendirme”, Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, İzmir, 12.09.2017, Uluslararası Sempozyum Bildiri Kitabı, s. 88- 99.
 • “Çocuk Hakları”, İnsan Hakları Sempozyumu, DEÜ Hukuk Fakültesi, Aralık 2020.

V. Yönetilen Tezler

 • B. Kızılcıklı, İdare Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Çerçevesinde Adil Yargılanma Hakkı, 2022.
 • C. Yeşil, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Hakların Askıya Alınması ve Olağanüstü Hal, 2022.
 • T. Yılmaz, Avrupa Birliği’nde Kişisel Verilerin Korunması, 2022.
 • Y. E. Pak, Adli Tıp Kurumu Kararlarının İdari Yargıya Etkisi, 2021.
 • V. M. Körpe, İdare Hukuku Boyutuyla Türkiye Varlık Fonu, 2020.
 • G. Durur, Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Hasta Hakları, 2019.
 • A. İşseven, Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Hukuku Açısından Yetkisi, 2019.
 • M. Tekeş, Kamulaştırmadan Vazgeçme ve Geri Alma, 2019.
 • M. Öğet, Tıbbi Uygulama Hatalarına İlişkin Tam Yargı Davalarında Zamanaşımı, 2018.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast