Arş. Gör. Dr. Nilgün DİNÇER ARAZ

03-09-2015

Arş. Gör. Dr. Nilgün DİNÇER ARAZ

Roma Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 16 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: nilgun.dincer@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

04.10.1985 tarihli, İzmir doğumlu olan Nilgün Dinçer Araz, Mustafa Reşit Paşa İlkokulu’ndaki eğitiminden sonra Bornova Anadolu Lisesi’nden (Fransızca Bölümü) 2004 yılında, 2008 yılında da Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı yüksek lisans programından, “Klasik Dönem Roma Hukuku’nda Actio Pro Socio ve Actio Communi Dividundo İlişkisi konulu teziyle 2011 yılında mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimini, “Roma Hukuku’nda Ceza Koşulu (Stipulatio Poenae)” konulu doktora tezini sunarak 2018 yılında tamamlamıştır. 2012 yılı Şubat ayından itibaren de, Dokuz Eylül Üniversitesi Roma Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Temel Çalışma Alanları

Temel Çalışma alanı Roma Hukuku’dur.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • “Klasik Dönem Roma Hukukunda Actio Pro Socio ve Actio Communi Dividundo İlişkisi”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir 2011.
 • Roma Hukukunda Ceza Koşulu (Stipulatio Poenae), Yetkin Yayınları, Ankara, 2018.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • Dinçer Araz, Nilgün: “Roma Hukukunda Davaların Yarışması (concursus actionum) Meselesine Genel Bir Bakış”, MÜHFHAD 2017, C. III, S. 23, s. 235-281.
 • Dinçer Araz, Nilgün: “Roma Hukukunda Satıcının Evictio Dolayısıyla Sorumluluğu”, DEÜHFD 2019, C.XXI, Özel Sayı, Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, s. 2415-2443.
 • Dinçer Araz, Nilgün: “Roma Hukukunda Sözleşmesel Sorumluluk Ölçütlerinden Biri Olarak Özen Yükmü (Diligentia)”, DEÜHFD 2020, C. XXII, S. 1, s. 171-218.
 • Dinçer Araz, Nilgün: “Ticaret Kaanunname-i Hümayununa Zeyl’İn 98. Maddesi ve Usul-ü Muhakeme-i Hukukiyye Kanun-ı Muvakkati’nin 111. Maddesinin Roma Hukuku Kökenleri”, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Dergisi, Y.2017, S.23, s. 37-56.

II. Çeviriler

 • Pichonnaz, Pascal (Çev.: Nilgün Dinçer): “İsviçre ve Roma Hukuku Özet Halinde Bir Görünüş”, DEÜHFD 2014, C. XVI, s. 3149-3173. (Ulusal Hakemli)

III. Katıldığı/Görev Aldığı Bilimsel Etkinlikler

 • III. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul, Kasım 2018 (Tebliğ Sunma)
 • “Bugünün Hukuk Programlarında Antik ve Antik Kanunda Yasal Eğitim”, İstanbul, Eylül 2015 (İzlenimci – Katılımcı Olarak) ”II. Avrasya Roma Hukuku Semineri”, İstanbul, Mayıs 2014 (İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 • I. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul, Aralık 2012 (İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 • İstanbul’da Kanunlaştırma Hareketleri Corpus Iuris Civilis&Mecelle, İstanbul, Kasım 2010 (İzlenimci – Katılımcı Olarak)

Yurtdışı Akademik Deneyimleri

 • ALMANYA,  Universitat zu Köln’de Doktora Tezi ile İlgili Bilimsel Araştırma Yapmak Üzere,  01.06.2017 – 01.08.2017
 • ALMANYA,  Erasmus Programı Kapsamında Almanya’nın Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg’de Doktora Tez Konusu ile İlgili Bilimsel Araştırmalarına Devam Etmek Üzere Görevlendirilmesinin Uzatılması.,  01.09.2013 – 15.11.2013
 • ALMANYA,  Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Çerçevesinde Almanya’nın Ruprecht-Universitat Heilberd’de Doktora Tez Konusuyla İlgili Bilimsel Araştırma Yapmak Üzere Görevlendirilmesi.,  01.03.2013 – 31.08.2013

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast