Arş. Gör. Ezgi PALAS DAĞLI

02-08-2015

Arş. Gör. Ezgi PALAS DAĞLI

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 43 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: ezgi.palas@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

2011 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Ezgi Palas Dağlı, 2012 yılı Şubat ayında D.E.Ü.  Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 2012 yılında D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başlamış olduğu Kamu Hukuku yüksek lisans öğrenimi sırasında, Bordeaux IV Montesquieu Üniversitesi’nde Erasmus programı kapsamında dört ay eğitim görmüş ve yüksek lisans öğrenimini 2014 yılında ‘’İdarenin Kolluk Faaliyetlerinden Doğan Sorumluluğu ve Gelişimi’’ adlı teziyle tamamlamıştır. Aynı yıl D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı Kamu Hukuku doktora öğrenimine hâlen devam etmektedir.

Temel Çalışma Alanları

İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar/Tezler

  • İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, 10. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2019, (SANCAKDAR Oğuz, ÖNÜT Lale Burcu, BAŞAR Cemal, ÇAPTUĞ Mehpare ile birlikte).
  • İdarenin Kolluk Faaliyetlerinden Doğan Sorumluluğu ve Gelişimi, (D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı), İzmir 2014.

B. Diğer Çalışmalar

I. Makaleler

  • “Özelleştirme ve Kamu Özel İşbirliği İlişkisinin Kavramsal Açıdan Değerlendirilmesi, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 22, S. 1, 2020, s. 397-430).

II. Kitap İçi Bölümler

  • Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunması ve Yatırımcı Tazmin Merkezinin Hukuki Yapısı, İdare Hukuku Açısından Sermaye Piyasası, Editör: Prof. Dr. Meltem Kutlu Gürsel, Seçkin Yayınevi, Ankara 2016.
  • Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, İdare Hukuku Açısından Sermaye Piyasası, Editör: Prof. Dr. Meltem Kutlu Gürsel, Seçkin Yayınevi, Ankara 2016.

III. Tebliğler

  • “Evaluation of Administrative Judicial Decisions on Disputes Related to EIA (Environmental Impact Assessment) Reports Prepared for Hydroelectric Power Plant”, 5th Global Conference on Environmental Studies, 2017 (KUTLU GÜRSEL Meltem, ÖGÜTÇÜ Muhlis, ÖZTABAN Pınar ile birlikte).
  • “Environmental Impact Assessment (EIA) Is Not Necessary Decision in the Establishment of Wind Power Plants and Its Judicial Control, 5th Global Conference on Environmental Studies”, CENVISU 2017 (KUTLU GÜRSEL Meltem, ÖGÜTÇÜ Muhlis, ÖZTABAN Pınar ile birlikte).
  • “Privatization and State-owned Enterprises”, Third International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society Regional Economic Development, 2017.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast