Arş. Gör. Egemen KARACA

02-08-2015

Arş. Gör. Egemen KARACA

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 48 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: egemenkaraca@gmail.com

Akademik Özgeçmiş

İzmir-Bornova doğumlu olan Egemen Karaca, 2016 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başladı. 2019 yılında yüksek lisans öğrenimini “Üniversitelerde Disiplin Rejimi” çalışmasıyla tamamladı. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı Kamu Hukuku Doktora programında öğrenimine devam etmektedir.

Temel Çalışma Alanları

İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku

Başlıca Çalışmalar

A. Kitaplar

  • Egemen Karaca, Üniversitelerde Disiplin Rejimi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2019.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

  • Egemen Karaca, “Kamulaştırmasız El Koymanın Unsurları ve Kamulaştırmasız El Koymaya Karşı Yargısal Başvuru Yolları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 137, Ankara, 2018, ss. 273-309.
  • Egemen Karaca, “İmar Planı Uygulama Yöntemlerinden Arazi ve Arsa Düzenlemesinin İlgili Mevzuat Çerçevesinde İncelenmesi”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sayı: 11, Ankara, 2018, ss. 217-261.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast