Arş. Gör. Dr. Pınar ÖZTABAN

02-08-2015

Arş. Gör. Dr. Pınar ÖZTABAN

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 46 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: pinaroztaban@hotmail.com

Akademik Özgeçmiş

Aydın Adnan Menderes Anadolu Lisesi mezunu olan Pınar Öztaban Yağcı, 2015 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden üçüncülükle mezun olmuştur. Aynı yıl Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2016 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atanmıştır. Atamasını takiben eğitimi için yatay geçiş ile Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne geçiş yapmış, 2018 yılında “Rüzgar Enerjisinin İdare Hukuku Açısından İncelenmesi” konulu tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Bunun yanında Fransa Büyükelçiliği-Türk Eğitim Vakfı Bursuna hak kazanarak Paris I Panthéon Sorbonne Üniversitesi’nde Çevre Hukuku (Droit de L’Environnement) yüksek lisansı yapmıştır. 2018 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programında eğitimine başlayan Pınar Öztaban Yağcı, doktora çalışmaları sırasında TÜBİTAK 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursuna hak kazanmış ve Paris Nord Üniversitesinde Prof. Dr. Julien Cazala’nın eşliğinde doktora araştırması gerçekleştirmiştir. Haziran 2023’te “Sürdürülebilirlik Perspektifinde Şirketlerin Sosyal Sorumluluğu ve Fransız Danıştayı’nın Yetkisi” başlıklı doktora tezini başarı ile savunmuş ve kamu hukuku alanında doktor unvanını almıştır. İleri düzeyde İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Temel Çalışma Alanları

İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku ve Çevre Hukuku

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar/Tezler

I. Tezler

 • Sürdürülebilirlik Perspektifinde Şirketlerin Sosyal Sorumluluğu ve Fransız Danıştayı’nın Yetkisi – Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programı (2023)
 • Le Controle de legalité des actes administratifs dans le cadre du droit des ressources éoliennes – Université Paris I Panthéon Sorbonne (Master 2)
 • Rüzgar Enerjisinin İdare Hukuku Açısından İncelenmesi – Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Yüksek Lisansı

II. Kitaplar

 • Sürdürülebilirlik Perspektifinde Şirketlerin Sosyal Sorumluluğu ve Fransız Danıştayı’nın Yetkisi, Seçkin Yayınları, Ankara 2023.
 • İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Seçkin Yayınları, 12.Baskı, 2021 (Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, Doç.Dr. Lale Burcu Önüt, Dr. Öğr. Üy. Cemal Başar, Dr. Mehpare Çaptuğ, Ezgi Palas Dağlı ile birlikte) 
 • Fransız, Türk, Federal Alman İdari Yargılama Usulü Kanunları – Seçkin Yayınları, 2020 (Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, Doç. Dr. Lale Burcu Önüt, Serkan Seyhan ile birlikte)
 • Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku – Adalet Yayınları, 2020 (Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, Şükür Taşyıldız, Arş. Gör. Ezgi Çırak ile birlikte)
 • Rüzgar Enerjisinin İdare Hukuku Açısından İncelenmesi, Turhan Kitabevi, 2019.
 • Disiplin Hukuku – Turhan Kitabevi – 2019 (Prof. Dr. Oğuz Sancakdar,  Dr. Öğr. Üyesi Elif Altınok Çalışkan, Arş. Gör. Serkan Seyhan, Arş. Gör. Gizem Dursun ile Birlikte) (2. Baskı: Turhan Kitabevi, 2022, Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, Dr. Elif Altınok Çalışkan, Dr. Gizem Dursun Özdemir, Serkan Seyhan, Egemen Karaca ile birlikte).

III. Kitap İçi Bölüm

 • Afetler ve Güvenlik Yönetimi, Palme Yayınevi, 2019; Kültürel Mirasın Afetlerde Korunmasının Hukuki ve Güvenlik Boyutu (Prof. Dr. Oğuz Sancakdar ve Dr. Cemal Başar ile Birlikte)

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • Sürdürülebilirlik İçin Yeni Bir Adım: Çevre İçin Küresel Antlaşma’ya Doğru -Çevresel Usuli Haklar Özelinde Bir Değerlendirme-, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, Yıl: 2023 (s. 321-369).
 • Mülkiyet Hakkı Kapsamında Kamu Mallarının Haczedilmezliği Üzerine Bir Değerlendirme, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi – Cilt: 11, Sayı: 2, Aralık 2020 (s.600-616).

II. Tebliğler

 • Fransız İdari Yargılama Usulünde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri, Hukukta Disiplinlerarası Yaklaşımlar Konferansları No:2 –  “Hukukta Anlaşmazlık Çözüm Yolları”, 29-30 Nisan 2021, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Fransız Danıştayı’nın Danışma Görev ve Yetkisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Hukuk Kongresi, 10-12 Nisan 2021, Türkiye.
 • “Evaluation of Administrative Judicial Decisions on Disputes Related to EIA (Environmental Impact Assessment) Reports Prepared for Hydroelectric Power Plant”, 5th Global Conference on Environmental Studies, 2017 (Prof. Dr. Meltem Kutlu Gürsel, Dr. Öğr. Üy. Muhlis Ögütçü, Arş. Gör. Ezgi Palas Dağlı ile Birlikte).
 • “Environmental Impact Assessment (EIA) Is Not Necessary Decision in the Establishment of Wind Power Plants and Its Judicial Control, 5th Global Conference on Environmental Studies”, CENVISU 2017 (Prof. Dr. Meltem Kutlu Gürsel, Dr. Öğr. Üyesi, Muhlis Ögütçü, Arş. Gör. Ezgi Palas Dağlı ile Birlikte).

]


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast