Arş. Gör. Dr. Müge VATANSEVER ÖZTÜRK

04-09-2015

Arş. Gör. Dr. Müge VATANSEVER ÖZTÜRK

Hukuk Tarihi Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 05 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: mugevatansever@gmail.com

Akademik Özgeçmiş

1985 yılında doğan Müge Vatansever Öztürk, ilk öğrenimini Ankara İlkokulu’nda, orta öğrenimini Karşıyaka Ortaokulu’nda, lise öğrenimini de Atakent Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 2007 yılında D.E.Ü. Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve aynı yıl D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde ‘Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2009’un Mart ayında Hukuk Fakültesi’nde Türk Hukuk Tarihi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olmuştur. Yabancı Diller Yüksek Okulunda aldığı ‘İngilizce’ eğitimini 2008 yılında tamamladıktan sonra, 2009 Haziran’da yüksek lisans eğitiminin ‘ders aşamasını’ tamamlamıştır. 2011 yılının Haziran ayında “Eski Türk Hukukunda Boşanma ve Günümüz Hukukuyla Karşılaştırılması” adlı teziyle de yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2011 yılında “Kamu Hukuku Anabilim Dalı”nda doktora eğitimine başlayan Müge Vatansever Öztürk, 2018 yılının Mayıs ayında “Osmanlı Ceza Hukukunda Adil Yargılama İlkesi” adlı teziyle doktora eğitimini tamamlamış ve doktor unvanını almıştır.

Temel Çalışma Alanları

Türk Hukuk Tarihi ve Osmanlı Ceza Hukuku

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Eski Türk Hukukunda Boşanma ve Günümüz Hukukuyla Karşılaştırılması, İzmir 2011, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi).
 • Osmanlı Ceza Hukukunda Adil Yargılama İlkesi, İzmir 2018, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi).

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ, Konferans, Panel)

I. Makaleler

1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Kıbrıs Sorununun Tarihi Gelişimi”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Burhan Ceyhan’a Armağan, C. 12, Özel Sayı, 2010 (Basım Yılı 2012), C.II, s. 1487-1530).
 • “Kamu İcra Hukuku’nda Ölçülülük İlkesi”, (Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 2, İstanbul 2012, s. 87-98).
 • “Vergilerin Kanunîliği İlkesinin Tarihî Gelişimi” (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. 16, Özel Sayı, İzmir 2014, (Basım Yılı 2015), C. IV, s. 4815-4841).
 • “Osmanlı Kadı Yargılamasında Dürüstlük Kuralı”, (Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.1, C.6, Haziran 2016, s. 93-110).
 • “Tazir Suçları Bakımından Klasik Dönem Osmanlı Ceza Hukuku’nda Kanunîlik İlkesi”, (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.2, Temmuz 2018, s. 195-212).
 • “Osmanlı Devleti’nde Avukatlık (Dava Vekilliği) Kurumu”, (Terazi Hukuk Dergisi, C. 13, S. 146, Ekim 2018, s. 45-53).
 • “Osmanlı Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Sebepleri”, (Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.13, S.2, Ekim 2018, s. 371-411).
 • “Nizamiye Mahkemeleri Üzerine Bir Değerlendirme”, (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.13, S.171-172, Kasım-Aralık 2018, s. 155-171).

2. Diğer Makaleler

 • “Tasarım Hukukunda Gerçek Hak Sahipliği İlkesi”, (Terazi Hukuk Dergisi, S. 68, Nisan 2012, s. 33-38).

II. Tebliğler

 • “Klâsik Dönem Osmanlı Hukukunda Aleni Yargılanma Hakkı (Aleniyet İlkesi)”, (III. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul Üniversitesi Sadri Maksudi Arsal Hukuk Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 5-6 Kasım 2018, İstanbul).

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast