Arş. Gör. Dr. Mehpare ÇAPTUĞ

02-08-2015

Arş. Gör. Dr. Mehpare ÇAPTUĞ

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 47 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: mehpare_90@hotmail.com

Akademik Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2012 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İdare Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaya başlamıştır. Yüksek lisans öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda “İdare Hukuku Açısından Kentsel Dönüşüm” başlıklı çalışmasıyla 2014 yılında tamamlamıştır. 2014 yılında Oxford Üniversitesi bünyesinde, tez konusu hakkında araştırmalar yapmak üzere, YÖK bursu ile üç ay süre ile İngiltere’de bulunmuştur.

Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Hukuku doktora öğrenimine başlamıştır. Université Paris 2 Panthéon-Assas Üniversitesi’nden aldığı davet ile doktora tez çalışması hakkında araştırma yapmak amacıyla bir süre Fransa’da bulunmuştur. Doktora öğrenimini 2020 Mart ayında “İdari Usul Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi” başlıklı tezinin oy birliği ile kabul edilmesi ile tamamlamış bulunmaktadır.

Temel Çalışma Alanları

İdare Hukuku İdari Yargılama Hukuku Kentsel Dönüşüm Hukuku

Başlıca Çalışmalar

A. Kitaplar /Tezler

 • İdari Usul Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi, Seçkin Yayınevi, Ankara 2020.
 • İdari Usul Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), İzmir 2020.
 • İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, 10. Bası, (Sancakdar Oğuz, Önüt Lale Burcu, Başar Cemal, Palas Ezgi ile birlikte), Seçkin Yayınevi, Ankara 2019.
 • İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, 9. Bası, ( Sancakdar Oğuz, Önüt Lale Burcu, Başar Cemal, Palas Ezgi ile birlikte), Seçkin Yayınevi, Ankara, 2018.
 • İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, 8. Bası, (Sancakdar Oğuz, Önüt Lale Burcu, Başar Cemal, Palas Ezgi ile birlikte) , Seçkin Yayınevi, Ankara, 2017.
 • İdare Hukuku Açısından Kentsel Dönüşüm, Seçkin Yayınları, Ankara 2016.
 • İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, 7. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2016, (SANCAKDAR, Oğuz/ ÖNÜT, Lale Burcu/ PALAS DAĞLI, Ezgi/ BAŞAR, Cemal ile birlikte).
 • İdare Hukuku Açısından Kentsel Dönüşüm, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), İzmir 2014.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • “Review of the Capacity to File Annulment Action in Administrative Jurisdiction in Terms of Environmental Impact Assessment (EIA) Reports”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Temmuz 2020.
 • “Kamu Alacağının Tahsiline Yönelik İşlemlerin Yetki Ve Şekil Unsuru Yönünden Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan, Cilt 19/ Özel Sayı/ ss.2893-2953, Kasım 2017.
 • “Sermaye Piyasası Araçları ve Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı”, İdare Hukuku Açısından Sermaye Piyasası, Editör: Prof. Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL, Seçkin Yayınları, Ankara 2016.
 • “Sermaye Piyasası Kurulu’nun İdari Para Cezası Uygulama Yetkisi ve Bu Yetkinin “Ne Bis in İdem” İlkesi Bakımınsdan Değerlendirilmesi”, İdare Hukuku Açısından Sermaye Piyasası, Editör: Prof. Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL, Seçkin Yayınları, Ankara 2016.

II. Tebliğler

 • “General Framework of the Legal Security Principle”, AGP Humanities and Social Sciences Conference-2017, Charles University, Prag, Çek Cumhuriyeti.
 • “Review of the Capacity to File Annulment Action in Administrative Jurisdiction in Terms of Environmental Impact Assessment (EIA) Reports”, 5th Global Concerence on Environmental Studies Cenvisu 2017, Antalya.
 • “Kamu İhalelerinde Rekabet İlkesi”, 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri IBAD-2016, Universidad Autónoma de Madrid, İspanya.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast