Arş. Gör. Dr. Emine KABAK YÜCE

03-07-2015

Arş. Gör. Dr. Emine KABAK YÜCE

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 27 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: emine.kabak@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

1990 yılında Isparta’da doğdu. Lise eğitimini Bornova Anadolu Lisesi’nde 2007 yılında tamamladı. 2012 yılında burslu olarak kazandığı İ. D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2013 yılı Ocak ayında DEÜ Hukuk Fakültesi’nde Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. 2013 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini, “Ceza Muhakemesinde Yeni Bir Alternatif Uyuşmazlık Çözme Yöntemi Modeli Olarak Sorun Çözen Mahkeme” başlıklı yüksek lisans teziyle 2015 yılında tamamladı. 2015 yılında doktora eğitimine başladı. Alman Akademik Değişim Servisi’nin (DAAD) sağlamış olduğu burs ile 01.08.2019-31.08.2019 tarihleri arasında Universität Bayreuth Almanya’da gerçekleştirilen “Alman Hukukuna ve Alman Hukuk Diline Giriş” kursunu başarıyla tamamladı.  01.10.2019 ve 01.07.2020 tarihleri arasında 9 ay boyunca (7 ayı TÜBİTAK Doktora Sırası Araştırma Bursu ile desteklenmek üzere) Almanya’nın Erlangen- Nürnberg Friedrich Alexander Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü’nde Prof. Dr. Gabrielle Kett-Straub’un nezdinde doktora tezi ile ilgili akademik çalışmalarda bulundu. 2022 yılında “Kusur Esasına Dayalı Olarak Cezanın Belirlenmesi” başlıklı tezini savunarak doktora öğrenimini tamamladı.

Temel Çalışma Alanları

Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Yaptırım Teorisi, Ceza İnfaz Hukuku, Çocuk Ceza Adaleti, Kriminoloji, Ceza Hukuku Felsefesi

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar/Tezler

 • Doktora Tezi: “Kusur Esasına Dayalı Olarak Cezanın Belirlenmesi”, Tezin Danışmanı, Başlama-Bitiş Tarihleri: Doç. Dr. Koray DOĞAN, 2015-2022.
 • Yüksek Lisans Tezi: “Ceza Muhakemesinde Yeni Bir Alternatif Uyuşmazlık Çözme Yöntemi Modeli Olarak Sorun Çözen Mahkeme” Tezin Danışmanı, Başlama-Bitiş Tarihleri: Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK, Eylül 2013 – Eylül 2015.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler 

 • “Cezanın Belirlenmesinde Yapay Zeka Temelli Sistemlerin Kullanımının Değerlendirilmesi”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 17, Sayı: 48, Nisan 2022, (s. 76-128).

II. Karar İncelemeleri

 • Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 13.03.2012 Tarih, E. 2011/8-278, K. 2012/96 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi, Ceza Hukuku Dergisi, Y. 8, S. 23, Sayfa aralığı: 199-214, 2013.

III. Çeviriler

 • Gizli Deliller Karşısında Yargılamanın Zaafiyeti, Ass. Prof. Dr. Gus Van Harten, in: Ceza Muhakemesi Hukukunda Delil ve İspat, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 15, Ankara 2014.
 • Ceza Hukuku Genel Kısım-II, Prof. Dr. Bernd Heinrich, Editör Prof.Dr.Dr.h.c. Yener Ünver, Ankara 2015.

IV. Tebliğler

 • “Yapay Zekanın Delil Elde Etme ve Değerlendirme Aracı Olarak Ceza Muhakemesinde Kullanılması”, 6. İzmir Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı, İzmir, Eylül 2021, (M. Uğur Demiral ile birlikte).
 • “Criminal Law Aspects of Triage in Times of COVID-19 Pandemic”, International Conference on Human Rights in the Regime COVID 19, Buca, Mayıs 2021, (M. Uğur Demiral ile birlikte).
 • “Uyuşturucu Madde Bağımlılığından Kaynaklanan Suçlar için Anglo-amerikan Hukuk Sistemlerinde Başvurulan Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Değerlendirilmesi”, Hukukta Anlaşmazlık Çözüm Yolları Uluslararası Sempozyumu, Buca, Nisan 2021.
 • “Erteleme/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumlarının Uygulanması Bakımından Failin Gelecekteki Davranışlarının Mahkeme Tarafından Nasıl Öngörüleceği Sorunu”, Black Sea Summit 5th International Social Science Congress, Rize, Şubat 2021.
 • 14 Mart 2017 tarihinde Türkiye Barolar Birliği, Gazi Üniversitesi ve TBB Kadın Hukuku Komisyonunca düzenlenen “Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu” adlı konferansta “Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına Yansıması” konulu tebliğ
 • 1.10.2016- 8.10.2016 tarihleri arasında, Eberhard Karls Universität Tübingen Almanya’da Netzwerk Ost-West: Austauschseminare 2016 (Doğu-Batı Ağı Değişim Semineri 2016) kapsamında, “Reichweite der Unschuldsvermutung des Art.6 II EMRK” konulu tebliğ

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast