Arş. Gör. Dr. Ekin TUNA

02-09-2015

Arş. Gör. Dr. Ekin TUNA

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 76 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: ekin.tuna@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

2007 yılında Karşıyaka Anadolu Lisesi’nden,  2011 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Ekin TUNA, aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Uluslararası Özel Hukuk Yüksek Lisans eğitimine başladı. 2011- 2012 döneminde avukatlık stajını tamamladı. 2012-2013 döneminde  Almanya, Frankfurt am Main’da Freshfields Brückhaus Deringer hukuk firmasında şirketler, finans ve tahkim bölümünde çalıştı. Yüksek lisans tez araştırması kapsamında 2013-2014 Bahar döneminde Augsburg Üniversitesi’nde bulundu. 2014-2015 döneminde Granada’da Camacho Hukuk Bürosu’nda çalıştı ve Granada Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde akademik çalışmalar yaptı. Doç. Dr. Rifat ERTEN’in danışmanlığında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde  “Milletlerarası Ticari Tahkim Hukukunda İptal Davası” konulu yüksek lisans tezini yazdı. 2015 yılında 5th International Chamber of Commerce (ICC) Young Arbitrators (YAF) Global Conference London’a katıldı. 2017 yılında Lahey Uluslararası Özel Hukuk Akademisi (The Hague Academy of Private International Law) eğitimine katıldı. 01.02.2018-30.07.2018 tarihleri arasında İtalya’da Università degli Studi di Napoli Federico II Üniversitesinde, 2018 yılında bir ay, 2019 yılında iki ay süre ile Alman Akademik Değişim Servisi’nin (DAAD) sağlamış olduğu burs ile Almanya-Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktora tezi ile ilgili araştırmalarda bulundu.  Halen DEÜ Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olan Tuna, iyi derecede İngilizce, Almanca ve İspanyolca ve orta derecede İtalyanca bilmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanı Uluslararası Özel Hukuk, Milli ve Milletlerarası Tahkim Hukukudur.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar

 • Milletlerarası Tahkim Hukuku (Prof. Dr. Hacı Can ile Birlikte),  Seçkin Yayıncılık, 2021.
 • Milletlerarası Özel Hukuk (Prof. Dr. Hacı Can ile Birlikte), 5. Baskı, Adalet Yayınevi 2021.
 • Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Temel Bilgiler (Prof. Dr. Hacı Can ile Birlikte), Adalet Yayınevi 2020.
 • Milletlerarası Özel Hukuk (Prof. Dr. Hacı Can ile Birlikte) , 4.Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019.
 • Milletlerarası Usul Hukuku (Prof. Dr. Hacı Can ile Birlikte), 2.Baskı Adalet Yayınevi, Ankara, 2019.
 • Çocuk Hukuku (Prof. Dr. Hacı Can ve Uzman Psikolog Nehir Tuna ile Birlikte), Nobel Yayınevi, Ankara, 2019.
 • Mavi Kartlı Yabancılar, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018.
 • Milletlerarası Ticari Tahkim Hukukunda İptal Davası, Adalet Yayınevi,  Ankara 2016.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • Gümrükten Geçmeyen Mallardan Kaynaklanan Hukukî Sorumluluğa İlişkin Bir Vaka İncelemesi (Sınıraşan Sözleşmelere İlişkin Meseleler I)” (Prof. Dr. Hacı Can ile birlikte), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2019, Cilt: 21 Sayı: 2ISSN: 1303-6963 / 2587-1870 Sayfa Aralığı: 2161-2203.
 • Sözleşme Alacağından Üçüncü Kişilerin Sorumlu Tutulması Çerçevesinde Zamanaşımı Defisinin İleri Sürülmesine İlişkin Bir Vaka İncelemesi (Sınıraşan Sözleşmelere İlişkin Meseleler II) ” (Prof. Dr. Hacı Can ile birlikte), Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2019 Cilt: 7Sayı: 1ISSN: 2147-9305 Sayfa Aralığı: 111-133.
 • Yabancı Bir Ülkede (Hollanda) İşyeri Devri Alacağına İlişkin Bir Vaka İncelemesi (Sınıraşan Sözleşmelere İlişkin Meseleler III)” (Prof. Dr. Hacı Can ile birlikte), Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2020 Cilt: 8, Sayı: 2ISSN: 2147-9305, Sayfa Aralığı: 281-307.
 • “Hastanın Tıbbi Yaşam İradesine Dair Hukuki Vasıtalar” (Doç. Dr. İpek Sevda Söğüt ile birlikte) Legal Tıp Hukuku Eylül 2017.
 • “Deniz Ticareti ve Milletlerarası Tahkim”, Denizden Merhaba, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aylık Dergisi, 2015.
 • An Action to Set Aside The Arbitral Awards, According to Turkish International Commercial Law”, IBAD 2016.

II. Tebliğler

 • “Legal Aspects of the Effects of the Covid-19 Pandemic Process on the Child -Decision of the Supreme Court of England Wales of 31 March 2020 (Re PT [2020] EWHC 834 Fam), Diritti Umani Durante Il Covid‐19  Human Rights In The Regime Of Covid‐19, 27-28 May 2021.
 • “Advance Health Directives in Comparative Law”,  International Congress on Political, Economic and Social Studies 2017, 19-22 Mayıs 2017,  Bosna Hersek.
 • “Uluslararası Spor Yargılaması (CAS)”,  International Congress on Political, Economic and Social Studies 2017, 19-22 Mayıs 2017 Bosna Hersek.
 • Overview of New Turkish Law No. 6735 on the International Labour Force”,3th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society”, Hacettepe Üniversitesi, 28 Nisan 2017.
 • İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) , GENÇ ISTAC ve ISTAC Kuralları Paneli, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 4 Nisan 2017.
 • “An Action to Set Aside The Arbitral Awards, According to Turkish International Commercial Law”, International Scientific Researches Congress, Madrid 2016.
 • “International Regulations on Turkish International Arbitration Law”, İMEAK  İzmir Deniz Ticareti Odası- ICC YAF (International Chamber of Commerce Young Arbitrator’s Forum),12 Mart 2015, İzmir Deniz Ticareti Odası.

Takım Çalıştırıcısı ve Hakem Olarak Görev Aldığı Etkinlikler

 • 23., 24., 25., 26. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Milletlerarası Ticari Tahkim Hukuku kurgusal duruşma yarışması) Viyana  2015,2016,2017, 2018 hakem ve takım çalıştırıcısı
 • Geleceğin Tahkim Avukatı Kurgusal Duruşma Yarışması (GTAY),  İstanbul Tahkim Merkezi  (ISTAC) 30 Nisan 2017, hakem ve takım çalıştırıcısı

Üye Olduğu Kurumlar

 • ICC YAF
 • LCIA
 • GENÇ ISTAC
 • MCIArb

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast