Arş. Gör. Dr. Doğuş Taylan TÜRKEL

03-09-2015

Arş. Gör. Dr. Doğuş Taylan TÜRKEL

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 79 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: dogus1608@hotmail.com

Akademik Özgeçmiş

2004 yılında de DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Arş. Gör. Doğuş Taylan Türkel, aynı yılın Temmuz ayında Fakülte’de  Deniz Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. Türkel, 2004 yılında başladığı yüksek lisans eğitiminde ders aşamasını tamamlamış olup, şu an için Gemi Alacaklısı Hakkının Paraya Çevrilmesi adlı yüksek lisans tezini yazmaktadır.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları Deniz Ticareti, Sigorta ve Taşıma Hukuku olmakla birlikte,  Arş Gör. Doğuş Taylan Türkel, bu alanlar dışında İspat Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku ile de yakından ilgilenmektedir. Temel çalışma alanları içinde de özellikle, Deniz Ticareti Hukuku üzerinde yoğunlaşmıştır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Türkel, D.T.: Gemi Alacaklısı Hakkının Paraya Çevrilmesi, Ankara 2008 (XII + 297 sayfa).
 • Türkel, D.T.: Gemilerin İhtiyati Haczinde Borçlunun Korunması, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Falı, Doktora Tezi, İzmir 2017.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • Türkel, D.T.: Taşıyıcının En Yüksek Özeni Üzerine Bir İnceleme (TTK m. 876), DEÜHFD 2020, C. 22, S. 1, s. 255-320. (Hakemli Makale – ULAKBİM)
 • Türkel, D.T.: Deniz Ticareti Hukukunda Konteynerin Beklemesi ve Gecikmesi Üzerine Bir İnceleme, DEÜHFD 2019, C. 21, S. 2, s. 707-776. (Hakemli Makale – ULAKBİM)
 • Türkel, D. T.: Taşıyanın Tedarik Ettiği Konteynerin Yüke Elverişsizliğinden Kaynaklanan Zıya ve Hasardan Doğan Sorumluluğu, DEÜHFD 2019, Prof. Dr. Durmuş Tezcan Armağanı, C. 21, Özel Sayı, s. 2469-2544. (Hakemli Makale – ULAKBİM)
 • Türkel, D. T.: Taşıyanın Navlun Sözleşmesinden Doğan Alacakları İçin Eşya Üzerindeki Hapis Hakkı İle Teslimden Sonraki Rehin Hakkı, BATİDER 2018, C. 34, S. 2, s. 353-439. (Hakemli Makale – Uluslararası Alan Endeksi)
 • Türkel, D.T.: Türk İspat Hukuku Açısından Konişmentonun Navlun Sözleşmesini İspat Fonksiyonu Üzerine Bazı Notlar, Prof. Dr. Ergon A. Çetingil ve Prof. Dr. Rayegân Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul 2007, s. 1102-1113.
 • Türkel, D.T.: Müvekkile İzafeten Acenteye Açılan Davalarda Hukuki Dinlenilme Hakkıyla Bağlantılı Sorunlar, Hâluk Konuralp Anısına Armağan – C. 1, Ankara 2009, s. 1105-1123.
 • Türkel, D.T.: Karar İncelemesi: Munzam Zararın İspatı, Eskişehir Barosu Dergisi 2005, S. 6, s. 177-191.
 • Türkel, D. T. (Selda Süel / Şafak Evran / Zelha Yaldız / Pınar Çiftçi ile birlikte): 2003 ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Kurgusal Duruşma Yarışması Birincisi DEÜ Hukuk Fakültesi Dava Dosyaları, DEÜHFD 2004, C. 6, S. 2, s. 345-412.  (Hakemli Makale – ULAKBİM)
 • Türkel, D. T. (Pınar Çiftçi / Mine Balkan / Vedat Ünsal ile birlikte): 2004 ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Kurgusal Duruşma Yarışması DEÜ Hukuk Fakültesi Dava Dosyaları, DEÜHFD 2004, C. 6, S. 1, s. 335-376.  (Hakemli Makale – ULAKBİM)

II. Karar İncelemeleri

 • Munzam Zararın İspatı, Eskişehir Barosu Dergisi, Sayı 6, Şubat 2005, s. 177-195.

III. Tebliğler

 • Türkel, D.T.: 7036 sayılı (Yeni) İş Mahkemeleri Kanunu Sonrasında Gemi Adamı Alacakları İçin Gemilerin İhtiyati Haczinde Görevli Mahkeme, Zorunlu Arabuluculuk ve Tamamlayıcı Merasim Sorunları, Hukukta Disiplinler Arası Yaklaşımlar Konferansları (1): Çalışma Hayatı ve Hukuk, 15-16 Mart 2018, İzmir. (Uluslararası Sempozyum)
 • Türkel, D.T.: Taşıyan Yerine Acentesinin Asil Olarak Davalı Gösterildiği Durumlarda Karşı Tarafın Rızası Alınmaksızın İradi Taraf Değişikliğine Dair Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Ergon A. Çetingil Anısına Deniz Ticareti Hukukunda Yargı Kararları Sempozyumu, 26-26 Ekim 2019, İstanbul. (Ulusal Sempozyum)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast