Arş. Gör. Dr. Buse DİŞEL

03-09-2015

Arş. Gör. Dr. Buse DİŞEL

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 80 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: buse.disel@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

2008 yılında D.E.Ü. Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Buse DİŞEL, 2010 yılında Hukuk Fakültesi’nde Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olmuştur. Dişel, 2011 yılında D.E.Ü. Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilimdalı’nda “İcra Hukukunda Takip Arkadaşlığı” konulu teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı yıl D.E.Ü. Sosyal Bilimler Özel Hukuk Anabilimdalı’nda başladığı doktora eğitimini, 2019 yılının Mart ayında Prof Dr. Muhammet ÖZEKES’in danışmalığında yazdığı “Dava Takip Yetkisi” konulu doktora teziyle tamamlamıştır.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları Medenî Usûl ve İcra-İflâs hukukudur.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar / Tezler

  • İcra Hukukunda Takip Arkadaşlığı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2014.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Çeviri)

I. Makaleler

  • “Ceza Mahkemesinin Mahkûmiyet Kararının Hukuk Mahkemesi Kararına Etkisi ve Bekletici Sorun Yapılması”, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, DEÜHFD, C. 11, Özel Sayı 2009, İzmir 2010, s. 183-224.
  • “Alman Federal Mahkemesinin Verdiği Bir Karar Işığında Derneklerin “Statüleri Çerçevesinde” Açtığı Topluluk Davaları”, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, DEÜHFD, C. 16, Özel Sayı 2014, İzmir 2015, s. 1823-1855.
  • “İsviçre Hukukunda Covid-19 Sebebiyle Yargıda Alınan Tedbirler Özellikle Medenî Yargıdaki Düzenlemeler ve Bu Düzenlemelerin Ülkemiz Açısından Değerlendirilmesi”, COVID-19 SALGINININ HUKUKÎ BOYUTU (Hukukun Tüm Alanlarında Değerlendirmeler), On İki Levha, İstanbul, 2020, 67-85.

II. Çeviriler

  • İsviçre Medenî Usûl Hukukunda Belgelerin İbrazı (Dr. Tarkan GÖKSU), Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı – X (1-2 Ekim 2012 / İzmir), Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Ankara 2013, s. 331-346.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast