Arş. Gör. Dr. Burcu YAĞCIOĞLU

02-09-2015

Arş. Gör. Dr. Burcu YAĞCIOĞLU

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 34 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: burcu.kanatlarli@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

2007 yılında İzmir Karşıyaka Şemikler Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi’nden birincilikle, aynı yıl ikincilikle yerleştiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2011 yılında dördüncülükle mezun olmuştur. 2011-2012 öğretim yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı’na başlamış; 2012 yılının Şubat ayında Medeni Hukuk Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atanmış ve 2013 yılında Yüksek Lisans Programını, tez savunma sınavında oybirliği ile kabul edilen “Kazandırıcı Zamanaşımı” konulu tezle tamamlamıştır. 2013-2014 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Doktora Programı’na başlamış; aynı öğretim yılında TÜBİTAK’ın “2211-A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı”nı kazanmış; 2019 yılının Nisan ayında, Doktora Programını, tez savunma sınavında oybirliği ile kabul edilen “Türk ve İsviçre Hukuku’nda Ceza Koşulu” konulu tezle tamamlamıştır.

Temel Çalışma Alanları

Medeni Hukuk, Eşya Hukuku, Miras Hukuku, Borçlar Hukuku

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Kazandırıcı Zamanaşımı, (Adalet Yayınevi), Ankara 2014 (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2013).
 • Türk ve İsviçre Hukuku’nda Ceza Koşulu (Cezai Şart), (Seçkin Yayıncılık), Ankara 2019, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İzmir 2019).
 • Avrupa Sözleşmeler Hukuku ve Türk Hukuku’nda İfa ve İfa Etmeme, (Seçkin Yayıncılık), Ankara 2020, (ÖZDAMAR, Demet/YAĞCIOĞLU, Burcu/MERAL, Ömer Oğuzhan ile Birlikte).
 • Yasal Mal Rejimi (Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi) ve Tasfiyesi, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 6. Baskı, (Seçkin Yayıncılık), Ankara 2021, (ÖZDAMAR, Demet/KAYIŞ, Ferhat/YAĞCIOĞLU, Burcu/AKGÜN, Aliye ile Birlikte).

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • “Periyodik Süreli Tatil Sözleşmeleri”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, S. 1, İzmir 2014, s. 193-250).
 • “Bağlanma Parası, Cayma Parası, Bunların Ceza Koşuluyla Benzerlikleri ve Farklılıkları”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 19, Özel Sayı, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, İzmir 2017, s. 1207-1270).
 • “Türk Medeni Kanunu m. 722 vd. ile Kadastro Kanunu m. 19/II Hükümleri Çerçevesinde Muhdesat Kavramı ve Muhdesatı Oluşturan Kişinin Hukuki Talepleri”, (Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 15, Haziran 2020, s. 423-481).

II. Tebliğler

 • “Ceza Koşulunun İndirilmesi ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”, Türk Özel Hukuku ve Yargılamasındaki Güncel Problemler Sempozyumu,  Afyon (Afyon Kocatepe Üniversitesi Merkez Kütüphane Konferans Salonu), 28 Nisan 2016. 
 • “3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 19’uncu Maddesinin İkinci Fıkrasının Yargıtay Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Uluslararası Eşya Hukuku Sempozyumu, İzmir (Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 15 Temmuz Şehitler Salonu), 15-16 Kasım 2019, (Uluslararası Hakemli Organizasyon, Özet Basılı Bildiri, s. 48-51).
 • “Kök Hücrenin Hukuki Niteliği ve Üzerindeki Hak Sahipliği”, IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi,  Çevrimiçi Sunum (DEÜ, DEÜ Hukuk Fakültesi, Hukuk Eğitim-Yargıtay Üyesi Battal Yılmaz Salonu), 8-10 Ocak 2021, (Uluslararası Hakemli Organizasyon, Özet Basılı Bildiri, Aristo Yayınevi, s. 297-300).

Verdiği Dersler:

 • HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (DEÜ Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu-Gastronomi ve Mutfak Sanatları, 1.Sınıf, 2019-2020 Öğretim Yılı/Bahar Yarıyılı)
 • MEDENİ HUKUK BİLGİSİ I (DEÜ Adalet Meslek Yüksekokulu, 1.Sınıf, 2019-2020/2020-2021 Öğretim Yılı)
 • BORÇLAR HUKUKU (DEÜ Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu-Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, 2.Sınıf, 2020-2021 Öğretim Yılı/Güz Yarıyılı)

Seçmeli Dersler:

 • SÖZLEŞMELER HUKUKU BİLGİSİ (DEÜ Adalet Meslek Yüksekokulu, 2.Sınıf, 2020-2021 Öğretim Yılı/Güz Yarıyılı)
 • TRAFİK HUKUKU (DOĞAN, Koray ile birlikte) (DEÜ Hukuk Fakültesi-3.Sınıf, 2019-2020/2020-2021 Öğretim Yılı/Bahar Yarıyılı)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast