Arş. Gör. Dr. Burcu DEMİRBAŞ AKSÜT

04-09-2015

Arş. Gör. Dr. Burcu DEMİRBAŞ AKSÜT

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 08 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: burcuudemirbas@gmail.com

Akademik Özgeçmiş

2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Burcu Demirbaş Aksüt, 2009 yılının Şubat ayında D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olmuştur. Demirbaş Aksüt, 2008-2009 eğitim ve öğretim yılında D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda başlamış olduğu yüksek lisans eğitimini, 2012 yılında “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Vergilendirme Süreci” adlı teziyle tamamlamıştır. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamıştır. TÜBİTAK “doktora sırası yurtdışı araştırma bursu” kapsamında 1 Nisan 2015- 1 Şubat 2016 tarihleri arasında Prof. Dr. Rainer Prokisch ev sahipliğinde Maastricht Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ve Maastricht Vergilendirme Merkezi’nde doktora teziyle ilgili araştırmalarda bulunmuştur. 2019 yılının Haziran ayında savunduğu “Vergi Anlaşmazlıklarının Çözüm Yolu Olarak Uzlaşma” konulu doktora teziyle kamu hukuku doktoru unvanını almıştır. Burcu Demirbaş Aksüt, mali hukuk alanındaki çalışmalarına devam etmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Vergi Hukuku

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

I. Tezler

 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Vergilendirme Süreci, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi-Yayım Aşamasında), İzmir 2012.
 • Vergi Anlaşmazlıklarının Çözüm Yolu Olarak Uzlaşma, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi-Yayım Aşamasında), İzmir 2019.

II. Kitap İçi Bölümler

 • “Farklı Ülke Uygulamaları Işığında Vergi Anlaşmazlıklarının Uzlaşma ve Diğer Barışçıl Yollarla Çözümlenmesi”, (6. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 20. Kuruluş Yılı Etkinlikleri, s. 50-82).
 • “Vergi Hukukunda Sosyal Devlet İlkesi”, (Vergi Hukukuna İlişkin Anayasal İlkeler, Editör: Prof. Dr. Yusuf Karakoç, Yetkin Yayınları, Ankara 2017, s. 195-253).

III. Projeler

 • “Vergi Mükellefinin Temel Hak ve Özgürlüklerinin Korunması Bakımından Hukukî Güvenlik İlkesi” (Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğün Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 017.KB.SOS.004 Numaralı Tamamlanmış Projesi, Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Taylar, Dr. Özgecan Gök ve Arş. Gör. Emine Sevcan Artun ile birlikte)

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ, Konferans, Panel)

I. Makaleler

 • ELSA Türkiye Ord.Prof.Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 7.Kurgusal Duruşma Yarışması, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Takımının Dava Dosyaları, (Bilal Cantürk, Selca Yaşagör, Tuğçe Aymen, U. Buğra Tanır ile birlikte), (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 8, S. 2, 2006, s.215-247).
 • ELSA Türkiye Ord.Prof.Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 8.Kurgusal Duruşma Yarışması, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Takımının Dava Dosyaları, (Tuğçe Aymen, Meltem Demiral, Ferhat Kayış, Özgür Özener ile birlikte), (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 10, S. 2, 2008, s.153-190).
 • “Vergi Ceza Hukukunun Anayasal Temelleri”, Prof.Dr. Muallâ Öncel’e Armağan, (Ankara Üniversitesi Basımevi, C.II, 2009, s.953-985).
 • “Vergi Yargılaması Hukukunun Anayasal Temelleri”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Burhan Ceyhan Armağanı, C.12, Özel Sayı, İzmir 2010 (Basım Yılı 2012), C. 1, s. 257-312).
 • “Kamu İcra Hukuku’nda Menfaat Dengesi”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. 16, Özel Sayı, İzmir 2014 (Basım Yılı 2015), C. III, s. 4671-4735).
 • “Gümrük Vergilerinden Kaynaklanan Anlaşmazlıkların Uzlaşma Yolu ile Çözümü”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 18, S. 2, İzmir 2017, (Basım Yılı 2016), s. 75-125).

II. Tebliğler

 • “Farklı Ülke Uygulamaları Işığında Vergi Anlaşmazlıklarının Uzlaşma ve Diğer Barışçıl Yollarla Çözümlenmesi”, (6. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 16.04.2016, Ankara).

III. Editörlükler

 • Yedinci Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu (Bildiriler Kitabı) (Yetkin Yayınları), Ankara 2017. (Yusuf Karakoç/Burak Pınar/ Yıldırım Taylar/ Özgecan Gök/Sevcan Artun ile birlikte)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast