Arş. Gör. Aktan ÖZKAN

04-05-2015

Arş. Gör. Aktan ÖZKAN

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 60 95 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: aktan.ozkan@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

2015 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Aktan Özkan, aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı’na başladı. 2015-2016 döneminde avukatlık stajını tamamladı ve bu sürede İzmir Barosu Stajyer Avukatlar Temsilcisi olarak görev yaptı. Kısa bir süre avukatlık yaptıktan sonra Nisan 2017’de Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. Temmuz 2018’de “Kasko Sigortası Sözleşmesi” başlıklı tezi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayıp, Eylül 2018’de Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Doktora Programı’na başladı. Doktora ders aşamasını tamamlayan Aktan Özkan, halihazırda doktora yeterlilik sınavı için çalışmalarını sürdürmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Temel Çalışma Alanları; Sigorta Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Fikri-Sınai Mülkiyet Hukuku’dur.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • “Kasko Sigortası Sözleşmesi”  (Yayınlanmamış YL Tezi)

B. Tebliğler

  • Kasko Sigortası Sözleşmelerinde Yer Alan Anlaşmalı Servis Kaydının Hukuki Sonuçları, 9.Tüketici Hukuku Kongresi, Kasım 2020.
  • Rizikonun Genelliği/Özelliği Perspektifinden Covid-19’un Sigorta Sözleşmelerine Etkisi, Yaşar Hukuk Dergisi, C.II, S.2 Özel Sayı, Ekim 2020.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast