Yrd. Doç. Dr. Lale Burcu ÖNÜT

03-09-2015

Yrd. Doç. Dr. Lale Burcu ÖNÜT

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 42 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: burcu.onut@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

1979 yılında Bursa’da doğan ÖNÜT, ilköğrenimini T.E.D. K.d.z Ereğli ilkokulunda, orta ve lise öğrenimini Saint-Benoît Fransız Lisesi’nde tamamladı. 2003 yılında D.E.Ü. Hukuk Fakültesi’nden mezun olan ÖNÜT, 2005 yılında aynı Fakülte’de araştırma görevlisi oldu. 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Kamu Hukuku (Avrupa Birliği Hukuku)” yüksek lisans programını, 2008 yılında Université Montesquieu- Bordeaux 4’de “Uluslararası Hukuk ve Avrupa Hukuku” yüksek lisans (maîtrise) programını, 2012 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde  “Kamu Hukuku” doktora programını tamamladı. 2013 yılında yardımcı doçent kadrosuna atanan ÖNÜT, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı, Seçkin yayıncılık, Ankara 2017 (Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, Yrd. Doç. Dr. Eser Us, Yrd. Doç. Dr. Mine Kasapoğlu Turhan, Arş. Gör. Serkan Seyhan  ile birlikte).
 • İdari Yargı Pratik Çalışma Kitabı, Seçkin yayıncılık, Ankara 2017 (Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, Yrd. Doç. Dr. M. Aytaç Özelçi, Yrd. Doç. Dr. Elif Altınok Çalışkan, Yrd. Doç. Dr. Sakine Nilüfer Bilgin, Arş. Gör. Serkan Seyhan ile birlikte).
 • İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Seçkin yayıncılık, Ankara 2017 (Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, Arş. Gör. Cemal Başar, Arş. Gör. Ezgi Palas Dağlı, Arş. Gör. Mehpare Çaptuğ ile birlikte).
 • Avrupa Birliği Hukukunun Üye Devletlerde Uygulanması, Seçkin yayıncılık, Ankara 2017.
 • İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Seçkin yayıncılık, Ankara 2016 (Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, Arş. Gör. Cemal Başar, Arş. Gör. Ezgi Palas Dağlı, Arş. Gör. Mehpara Çaptuğ ile birlikte).
 • İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı, Seçkin yayıncılık, Ankara 2015 (Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, Yrd. Doç. Dr. Eser Us, Yrd. Doç. Dr. Mine Kasapoğlu Turhan ile birlikte).
 • Avrupa Birliği Hukukunun Üye Devletlerde Uygulanması (Doktora Tezi, İzmir 2012).
 • Avrupa Topluluğu (Birliği) Hukukunda Hizmet İhaleleri (Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2006).

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • “La liberté syndicale des agents publics dans la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux”, Prof. Dr. Merih Kemal Omağ’a Armağan (basım aşamasında).
 • “Medeni Konularda Koruyucu Önlemlerin Karşılıklı Tanınması Hakkında Konsey Tüzüğü (AB 606/2013)”, Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku, Ankara 2016, s. 354-369 , (Prof. Dr. Işıl Özkan ile birlikte).
 • “Uyum mu Kaos mu?: Avrupa Birliğinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Katılım Süreci ve Olası Sonuçları”, Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı’ya Armağan, Ankara Üniversitesi SBF Yayını, Ankara 2015, s. 319-380 (Prof. Dr. Işıl Özkan ile birlikte).
 • “L’influence, en matière de droit au logement, des conclusions du Comité européen des droits sociaux à l’égard de la Turquie”, Revue de droit sanitaire et social, N.2/2015, Mars – Avril 2015, s. 260-269.
 • “Güncel Gelişmeler Işığında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yargı Yetkisi”, Legal Hukuk Dergisi, Özel Sayı 2014, Prof. Dr. Rona Aybay’a Armağan, C. 2, s. 1831-1878, (Prof. Dr. Işıl Özkan ile birlikte).
 • “Avrupa Birliği Personel Rejiminin Disiplin Hukuku Boyutu”, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, Y.5, S. 45, Ağustos 2013, s. 23-39.
 • “Avrupa Birliği Hukuku’nun Üye Devletlerdeki Memur İstihdamına Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.14, S.2, 2012 (Basım yılı 2013), s. 205-252.
 • “Principles Prevailing the EU’s Institutional Structure”, TODAİE’s Review of Public Administration”, TODAİE, V.3, N.4, Aralık 2009, s. 71-94, (Prof. Dr. Meltem Kutlu Gürsel ile birlikte).
 • “Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısına Egemen Olan İlkeler”, Amme İdaresi Dergisi, 2009, C. 42, S. 4, s. 59-77, (Prof. Dr. Meltem Kutlu Gürsel ile birlikte).

II. Çeviriler

 • “Uzman İdari Kurumlar”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C.15, S.1, 2013, s. 57-71 (Basım yılı 2014). (Mcf. Dr. Marie- Thérèse VIEL- “Les organismes administratifs experts” tebliğ çevirisi).
 • “İdari Başvuru ve İdari Yargı Birleşimi”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C.14, S.1, 2012, s. 67- 78 (Basım yılı 2013). (Mcf. Dr. Marie- Thérèse VIEL- “La combinaison du recours administratif et du recours contentieux” tebliğ çevirisi).
 • “Fransa’da Yargı Mensupları Grevde”, Hukuk Düzlemi, Y.1, S.1, Nisan 2011, s. 14 (Michèle DELESSE’in haber/değerlendirmesinin çevirisi).
 • “23 Ocak 1997 Tarih ve C-171/95 sayılı Recep Tetik- Berlin Eyaleti Kararının Çevirisi”, Can, H., Türkiye- Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB, İzmir 2006, s. 127-137.
 • “30 Eylül 1997 Tarih ve C-36/96 sayılı Faik Günaydın, Hatice Günaydın, Güneş Günaydın ve Seda Günaydın- Serbest Bavyera Kararının Çevirisi”, içinde CAN Hacı, Türkiye- Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB, İzmir 2006, s. 166- 179. (Av. S. Topluk ile birlikte)
 • “14 Mart 2000 Tarih, C-102/98 ve C-211/98 sayılı İbrahim Koçak- Oberfanken ve Mittelfranken Eyalet Sigorta Kurumu; Ramazan Örs- Federal Madenciler Birliği Kararının Çevirisi”, Can, H., Türkiye- Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB, İzmir 2006, s. 258-271.
 • “22 Haziran 2000 Tarih ve C-65/98 sayılı Saffet Eyüp- Voralberg İşgücü Pazarı Servisi Eyalet Dairesi Kararının Çevirisi”, Can H., TürkiyeAvrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB, İzmir 2006, s. 300-311.

III. Tebliğler

 • “Güncel Danıştay Kararları Işığında Sağlık Kamu Hizmetlerine İlişkin Bir Değerlendirme”, Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, İzmir, 12.09.2017.
 • “La liberté syndicale des agents publics dans la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux”, La dynamisation des droits sociaux par le Comité européen des droits sociaux, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques (OMIJ)- Université de Limoges,  France, 27.06.2014.
 • “The European Union’s Approach to Human Rights and Its Effects on Turkey”, Legal Contemporary Institutions within the Context of the European Integration, Romanian American University, Romania, 31.10.2008, Symposium Proceedings- 3rd Edition, 2009, s. 725- 734.
 • “Turkey’s application to EU and Turkey’s progress on human rights” (Euromed Youth, “YouMan Rights”  projesi- İzmir, 26. 09. 2006).