Dr. Öğr. Üyesi Ali BAL

03-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Ali BAL

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 01 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: ali.bal@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

2003’te DEÜ Hukuk Fakültesinden mezun olan Ali BAL, 31.12.2003 tarihinde aynı Fakültede Uluslararası Kamu Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. Bal, 2003 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini “Devletin Uluslararası Sorumluluğunun Doğması” başlıklı yüksek lisans teziyle 2006 yılında tamamladı. 2009-2010 yılları arasında altı ay süreyle Max Planck Karşılaştırmalı Kamu Hukuku ve Uluslararası Hukuk Enstitüsünde (MPIL) doktora araştırmasında bulundu. Ocak 2014’te “Hava Sahasının Hukukî Rejimi” başlıklı doktora tezini savundu.  

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanı Uluslararası Kamu Hukuku olmakla birlikte, Hava ve Uzay Hukuku, Siyasî Tarih ve Uluslararası İlişkiler Tarihi ile de ilgilenmektedir.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • Devletin Uluslararası Sorumluluğunun Doğması, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), İzmir 2006.
  • Hava Sahasının Hukukî Rejimi, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi), İzmir 2014.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

  • “Hava-Uzay Araçlarının (Aerospacecraft) Hukukî Rejimi”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. M. Polat Soyer’e Armağan, C. 15, Özel Sayı, İzmir 2013 (Basım Yılı 2014), s. 1465-1528).
  •  “Uluslararası Andlaşmaların Anayasa Mahkemesi Tarafından Denetlenmesi”, (Legal Hukuk Dergisi, Prof. Dr. Rona Aybay’a Armağan, C. 1, Özel Sayı, 2014, s. 459-509).

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast