Doç. Dr. İrem KARAKOÇ

04-09-2015

Doç. Dr. İrem KARAKOÇ

Roma Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 98 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: irem.karakoc@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

1990’da DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan İrem Karakoç, 1990 yılı sonunda Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine başladı. “Türk Hukukunda Uluslararası Andlaşmaların Yapılması” konulu yüksek lisans teziyle 1993 yılında tamamladı. Ardından doktora çalışmalarına başlayıp, “Türkiye’de Siyasal parti Kimliği” konulu tezi ile, 2000 yılında bitirmiştir. 2003 yılında DEÜ. Hukuk Fakültesi Türk Hukuk Tarihi Anabilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları Türk Hukuk Tarihi olmakla birlikte, Karakoç, bu alanlar dışında, Uluslararası Hukuk ve Siyaset Bilimi ile de yakından ilgilenmektedir. Temel çalışma alanları içinde de özellikle, Türk Kamu Hukuku Tarihi ve Kurumları ile Eski Türk Hukuku’nun, İslamiyet öncesi ve sonrasında uluslararası hukukun şekillenmesine etkileri  üzerinde yoğunlaşmıştır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • Türk Hukukunda Uluslararası Andlaşmaların Yapılması (Yüksek Lisans Tezi)
  • Türkiye’de Siyasal Parti Kimliği (Doktora Tezi)

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

  • Türk Hukuk Tarihinde Uluslararası Andlaşmaların Uluslararası Hukukun Gelişim Sürecindeki Yeri, DEÜHFD, C.6, S.2, İzmir 2004, s.199-253.
  • Uluslararası Hukukta Emredici Kural (Jus Cogens=Peremptory Norms) Olgusuna Tarihsel Bir Yaklaşım, DEÜHFD, C.8, S.1, s.87-122.
  • 1876 Tarihli Kanun-ı Esasî’de Yürütme Organı, DEÜHFD, C.8, S.2, 2006.

II. Karar İncelemeleri

III. Çeviriler

IV. Tebliğler

Halen Verdiği Dersler A. Lisans Dersleri

  • Türk Hukuk Tarihi

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast