Arş. Gör. Nazmiye GÜVEYİ

03-09-2015

Arş. Gör. Nazmiye GÜVEYİ

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi:
D.E.Ü. Hukuk Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi
35390 Buca
İzmir / TÜRKİYE

Tel: (90) (232) 301 60 95
Faks: (90) (232) 301 60 09
E-Posta: nazmiye.guveyi@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

1990 Konak-İZMİR doğumludur. 2008 yılında İzmir Kız Lisesi’nden (Anadolu), 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamış, aynı yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atanmıştır. Ardından 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atanmış ve aynı yıl yüksek lisans eğitimini, “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda Kabul Edilebilirlik Aşaması” konulu tezini savunarak tamamlamıştır. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Genel Kamu Hukuku, Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Hukuku

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler:

  • Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda Kabul Edilebilirlik Aşaması, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2015 (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2014).

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast