Arş. Gör. Dr. Özgecan GÖK

04-09-2015

Arş. Gör. Dr. Özgecan GÖK

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztep Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 94 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: ozgecan.ordu@hotmail.com

Akademik Özgeçmiş

1982 yılında doğan Özgecan Ordu, ilk ve orta öğrenimini İzmir’ de tamamlamış 2000 yılında İzmir Eşrefpaşa Lisesi’nden 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2004 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini 2008 yılında tamamlamıştır. 2006 – 2007 öğretim yılında bir yıl süre ile Almanya Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nde hukuk eğitimi görmüş ve yüksek lisans tezi için araştırmalarda bulunmuştur. Lisans mezuniyetinden sonra İzmir Barosu’na kayıtlı olarak stajını tamamlamış ve çeşitli bürolarda serbest avukatlık yapmış olan Özgecan Ordu, 2010 yılında doktora eğitimine başlamış ve 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak alınmıştır. Halen doktora eğitimini sürdürmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Mali Hukuk, Vergi Hukuku

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • İnsan Hakları Sözleşmesi’ nde Temel Hak Ve Özgürlüklerin Sınırlama Nedeni Olarak Avrupa Kamu Düzeni  – Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2008.