Arş. Gör. Buse DİŞEL

03-09-2015

Arş. Gör. Buse DİŞEL

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi:
D.E.Ü. Hukuk Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi
35390 Buca
İzmir / TÜRKİYE

Tel: (90) (232) 301 61 80
Faks: (90) (232) 301 60 09
E-Posta: buse.disel@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

2008 yılında D.E.Ü. Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Buse DİŞEL, 2010 yılında Hukuk Fakültesi’nde Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olmuştur. Dişel, 2008-2009 eğitim ve öğretim yılında başlamış olduğu yüksek lisans eğitimini hâlen sürdürmektedir.

 

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları Medenî Usûl ve İcra-İflâs hukukudur.

 

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar / Tezler

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Çeviri,)

I. Makaleler

  • Ceza Mahkemesinin Mahkûmiyet Kararının Hukuk Mahkemesi Kararına Etkisi ve Bekletici Sorun Yapılması, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, DEÜHFD, C. 11, Özel Sayı 2009, İzmir 2010, s. 183–224.