Dr. Öğr. Üyesi Uğur TÜTÜNCÜBAŞI

02-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Uğur TÜTÜNCÜBAŞI

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 72 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: ugur3580@hotmail.com

Akademik Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Tütüncübaşı 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını 2001-2003 yılları arasında Almanya’da Freiburg-Albert Ludwigs Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Prof. Dr. Günter HAGER’in danışmanlığında yaptı ve “Ticari Malların Satımına İlişkin 1980 Tarihli Viyana Konvansiyonu (CISG) ve Türk Hukuku Açısından Maddî Ayıp Kavramı” konulu yüksek lisans tezini yazdı. 2003-2004 döneminde İzmir Barosunda Avukatlık stajını tamamladı. 2004 yılında DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk doktora programında öğrenimine başlamış ve aynı yıl DEÜ Hukuk Fakültesinde Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmıştır. Tütüncübaşı, doktora öğrenimi sırasında İsviçre Hükümet Bursunu almaya hak kazanmış ve bu burs kapsamında Prof. Dr. Anton K. SCHNYDER’in davetlisi olarak Zürih Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2008-2009 yılları arasında doktora tezi hakkında araştırmalarda bulunmuştur. Prof. Dr. Işıl ÖZKAN’ın danışmanlığında yazdığı “Yabancı Çekişmesiz Yargı Kararlarının Türk Hukukunda Tanınması” konulu doktora tezini 2011 yılında bilim jürisi önünde oybirliği ile savunarak doktor unvanını almaya hak kazanmış ve 2013 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atanmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Tütüncübaşı, 2014-2015 öğretim yılı Bahar döneminde Bosna Hersek-Travnik Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ve Erasmus+ Akademisyen hareketliliği çerçevesinde de 18.04.2016-23.04.2016 tarihleri arasında Almanya-Trier Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak ders vermiştir. Ayrıca 16.03.2016-26.03.2016 tarihleri arasında Avusturya-Viyana’da düzenlenen “23. Willem C. Vis Uluslararası Farazi Ticari Tahkim Yarışması”nda DEÜ Hukuk Fakültesi takımında takım çalıştırıcısı olarak görev almıştır. Tütüncübaşı, 30.05.2018-03.10.2018 tarihleri arasında TÜBİTAK tarafında verilen yurt dışı doktora sonrası araştırma bursu ve 30.11.2018-31.01.2019 tarihleri arasında DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) tarafından verilen araştırma bursu kapsamında Almanya-Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Prof. Dr. Jan von HEIN’ın kürsüsünde misafir bilim adamı olarak doktora sonrası araştırmalarda bulunmuştur. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdüren Tütüncübaşı, iyi derecede Almanca (ÜDS: 95/100, KPDS: 93/100) ve İngilizce (DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfı, bitirme notu:87/100) bilmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanı Uluslararası Özel Hukuk, Yabancılar Hukuku ve Vatandaşlık Hukukudur.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

I. Tezler

 • Doktora Tezi: “Yabancı Çekişmesiz Yargı Kararlarının Türk Hukukunda Tanınması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir-2011. Danışman: Prof. Dr. Işıl ÖZKAN.
 • Yüksek Lisans Tezi: “Ticari Malların Satımına İlişkin 1980 Tarihli Viyana Konvansiyonu (CISG) ve Türk Hukuku Açısından Maddî Ayıp Kavramı”. Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Almanya-2003. Danışman: Prof. Dr. Günter HAGER.

II. Kitaplar/Editörlük

 • Akit Dışı Borç İlişkilerinde Hukuk Seçme Serbestisi, Adalet Yayınevi, Ankara-2018.
 • Uluslararası Usûl Hukuku, Prof. Dr. Işıl Özkan ile birlikte, Adalet Yayınevi, Ankara-2017.
 • Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku, Editörlük: Prof. Dr. Işıl Özkan ve Doç. Dr. Ceyda Süral ile birlikte, Adalet Yayınevi, Ankara-2016.
 • Yabancı Çekişmesiz Yargı Kararlarının Türk Hukukunda Tanınması, Adalet Yayınevi, Ankara-2014.

III. Kitap İçi Bölümler

 • “Yabancı Çekişmesiz Yargı Kararlarının Türk Hukukunda Tanınması”, 10. Yılında MÖHUK Sempozyumu (Editörler: Prof. Dr. Feriha Bilge Tanrıbilir, Dr. Öğr. Üyesi Gülce Gümüşlü Tunçağıl), Adalet Yayınevi, Ankara-2018, s. 466-484.
 • “Türkiye’ye Sığınan Yabancıların Hukuki Statüleri ile Türk Vatandaşlığını Kazanabilmelerine İlişkin Düzenlemeler”, TESAM Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu-Ekonomik Siyasal ve Sosyal Boyutları ile Göç (Editörler: Yıldırım Deniz, Fatih Bilgin), Renkvizyon Matbaacılık, Bursa-2017, s. 145-163.
 • “Boşanma ve Ayrılığa Uygulanacak Hukuk Hakkında Roma III Tüzüğü (AB 1259/2010)”, Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku (Editörler: Prof. Dr. Işıl Özkan, Doç. Dr. Ceyda Süral, Yrd. Doç. Dr. Uğur Tütüncübaşı), Adalet Yayınevi, Ankara-2016, s. 428-454.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Tebliğ)

I. Makaleler

 • Yabancı Kararların Türk Hukukunda Tanınması Konusunda 690 Sayılı KHK ile Düzenlenen Yenilikler”, DEÜHFD, C. 19, S. 2, İzmir-2017, s. 103-127.
 • Boşanma ve Ayrılığa Uygulanacak Hukuk Hakkında 1259/2010 Sayılı Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü”, DEÜHFD, C. 18, S. 1, İzmir-2016, s. 1-32.
 • Türkiye’nin Yeni Göç Politikası”, (Prof. Dr. Işıl Özkan ile birlikte), Prof. Dr. Yıldırım ULER’e Armağan, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lefkoşa-2014, s. 389-430.
 • Türk Hukukuyla Karşılaştırmalı Olarak Alman Hukukunda Yabancı Yargı Kararlarının Tanınması ve Tenfizi”, Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan, DEÜHFD, C. 16, Özel Sayı, İzmir-2014, s. 1525-1551.
 • Türk Vatandaşlığından Çıkma ve 6304 Sayılı Kanun Kapsamında Türk Vatandaşlığından Çıkanların Hakları (Yeni “Mavi Kart” Uygulaması)”, DEÜHFD, C. 13, S. 2, İzmir-2011 (Basım: 2013), s. 153-194.
 • Milletlerarası Usûl Hukukunda Teminat Gösterme Yükümlülüğü”, DEÜHFD, C. 12, S. 2, İzmir-2010 (Basım: 2012), s. 183-223.
 • Türk Alman Hukukunda Çifte Vatandaşlığa İlişkin Gelişmeler”, (Prof. Dr. Işıl Özkan ile birlikte), AÜHFD, C. 57, S. 3, Ankara-2008, s. 599-634.

II. Tebliğler

 • Tebliğ konusu: “Dışa Göç-Mavi Kart Uygulaması”.
  Etkinlik: “İçe Göç, Dışa Göç ve Vize Sorunu”, Uluslararası Hukuk Konferansları 2, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi-İzmir, 27.02.2019.
 • Tebliğ konusu: “Yabancı Unsurlu Bireysel İş Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalarda Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi Sorunu”.
  Etkinlik: “Çalışma Hayatındaki Hukukî Sorunlar”, Hukukta Disiplinlerarası Yaklaşımlar Konferansları No:1, (Uluslararası Sempozyum-Özet Bildiri), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi-İzmir, 15.03.2018-16.03.2018.
 • Tebliğ konusu: “Çekişmesiz Yargı Kararlarının Türk Hukukunda Tanınması”.
  Etkinlik: “10. Yılında MÖHUK Sempozyumu” (Ulusal Sempozyum-Tam Metin Bildiri), Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Ankara, 07.12.2017-08.12.2017.
 • Tebliğ konusu: “Türkiye’ye Sığınan Yabancıların Hukuki Statüleri ile Türk Vatandaşlığını Kazanabilmelerine İlişkin Düzenlemeler”.
  Etkinlik: “Ekonomik Siyasal ve Sosyal Boyutları ile Göç”, başlıklı TESAM-Sosyal Bilimler Sempozyumu (Uluslararası Sempozyum-Tam Metin Bildiri), Uludağ Üniversitesi-Bursa, 26.10.2016-27.10.2016.
 • Tebliğ konusu: “Alman Vatandaşlık Hukukunda Türk Vatandaşlarını Etkileyen Güncel Gelişmeler”.
  Etkinlik: “Avrupa’da Yaşayan Türk Vatandaşlarını Etkileyen Yasal Düzenlemeler ve Güncel Gelişmeler” başlıklı Sempozyum (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) Dokuz Eylül Üniversitesi-İzmir, 07.04.2016.
 • Tebliğ konusu: “Die Haftpflichtbestimmungen des türkischen Umweltschutzgesetzes” – “Türk Çevre Kanunu Uyarınca Hukukî Sorumluluğun Şartları”.
  Etkinlik: “Der neue Vorschlag einer europäischen Umwelthaftungsrichtlinie” – “Avrupa Çevre Hukuku Sorumluluğuna İlişkin Yeni Bir Yönetmelik Teklifi” başlıklı Sempozyum (Almanca), Oberstdorf-Almanya, 06.01.2003-10.01.2003.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast