Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖNCÜ

02-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖNCÜ

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Kampusü 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 48 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: ozge.inci@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

1998’de D.E.Ü Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Özge Öncü, 2002 Aralık ayında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu’nda araştırma görevlisi oldu. Özge Öncü 1999 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini “Navlun Sözleşmelerinde Tellallık” konulu yüksek lisans tezi ile 2002 yılında tamamladı. Aynı yıl başladığı doktora eğitimini ise “Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İktibas Serbestisi ve Sınırları” isimli doktora tezi ile Haziran 2009’da tamamladı.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları Medeni Hukuk ve Fikir ve Sanat Eserleri Hukukudur.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  •  Navlun Sözleşmelerinde Tellallık, İzmir, 2002 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
  • Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İktibas Serbestisi ve Sınırları, Yetkin Yayınları, Ankara, 2010 (Doktora Tezi).

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

  • “Tüzel Kişilerin Kazandırıcı Zamanaşımı Yolu İle Taşınmaz Edinmesi”, Prof.Dr. İrfan Baştuğ Anısına Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Özel Sayı, İzmir 2005.
  • “Hukuki İçerikli Metinlerin Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Korunması”, İzmir Barosu Dergisi, Yıl 74, Sayı 3, Temmuz 2009.
  • “Fikri Hak İhlalleri Bakımından İnternet “Görsel” Arama Motorları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.10, S.1, 2008.
  • “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Kira Bedelinin Belirlenmesi”, İzmir Barosu Dergisi, Borçlar Kanunu Özel Sayısı, Yıl 77, S.2, Mayıs 2012.

II. Karar İncelemeleri

III. Çeviriler

IV. Tebliğler

  • “Medenî Hukuk Açısından Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Hakları”,  Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Hakları Sempozyumunda – 24.11.2009, Bornova. (ÖZDAMAR, Demet/ÖNCÜ, Özge/AYAN, Serkan/KAHVECİ, Nalan/TUNCER, Senar/TÜRKMEN, Ahmet ile birlikte).

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast