Arş. Gör. Burcu YAĞCIOĞLU

02-09-2015

Arş. Gör. Burcu YAĞCIOĞLU

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 34 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: burcu.kanatlarli@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

1989 yılında İzmir’de doğan Burcu YAĞCIOĞLU, 2007 yılında İzmir Karşıyaka Şemikler Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi’nden birincilikle, aynı yıl ikincilikle yerleştiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ise 2011 yılında dördüncülükle mezun oldu. 2011-2012 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı’nda yüksek lisans eğitimine başlayan YAĞCIOĞLU, 2012 yılının Şubat ayında Medeni Hukuk Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı ve 2013 yılında Yüksek Lisans Programını “Kazandırıcı Zamanaşımı” konulu tezle tamamladı. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Doktora programına başlayan YAĞCIOĞLU, halen öğrenimini sürdürmektedir.

 

Temel Çalışma Alanları

Medeni Hukuk, Eşya Hukuku, Miras Hukuku, Borçlar Hukuku

 

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • Kazandırıcı Zamanaşımı, Adalet Yayınevi, Ankara 2014 (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2013).
  • Yasal Mal Rejimi (Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi) ve Tasfiyesi, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 4. Baskı, (Seçkin Yayıncılık), Ankara 2017, (ÖZDAMAR, Demet/KAYIŞ, Ferhat/YAĞCIOĞLU, Burcu/AKGÜN, Aliye ile Birlikte).

 

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

  • “Periyodik Süreli Tatil Sözleşmeleri”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, S. 1, İzmir 2014, s. 193-250).
  • “Bağlanma Parası, Cayma Parası, Bunların Ceza Koşuluyla Benzerlikleri ve Farklılıkları”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 19, Özel Sayı, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, İzmir 2017, s. 1207-1270.

 

II. Tebliğler

  • 28 Nisan 2016 Tarihinde, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Ortak Çalışması ile Düzenlenen ve AKÜ Merkez Kütüphane Konferans Salonunda Gerçekleştirilen Türk Özel Hukuku ve Yargılamasındaki Güncel Problemler Sempozyumu’nda Sunulan “Ceza Koşulunun İndirilmesi ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar” konulu tebliğ.