SİNERJİ MEVZUAT VE İÇTİHAT HUKUK VERİTABANI DENEME ERİŞİMİ-23 Mart- 23 Nisan 2021

24-03-2021

Yürürlükte olan veya yürürlükten kaldırılmış kanunlar ve 500’den fazla kanunun madde bazında gerekçesi, yürürlükteki kanun hükmünde kararnameler ve 45’den fazla KHK’nin madde bazında gerekçesi, yürürlükte olan veya yürürlükten kaldırılmış tüzükler, Bakanlar kurulu kararıyla çıkarılan yönetmelikler, kamu kurumlarının çıkartmış olduğu yönetmelikler, Bakanlar Kurulu kararları, tebliğler, genelgeler, uluslararası anlaşma ve sözleşmeler, Yargıtay kararları, Danıştay kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, AİHM kararları, Sayıştay kararları, Askeri Yargıtay kararları, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararları, Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarını içermektedir.

DENEME ERİŞİMİ SÜRESİ23 Mart- 23 Nisan 2021

Erişim linki: https://www.sinerjimevzuat.com.tr/  (UyarıSiteye girdikten sonra sayfayı F5 tuşuna basarak yenileyiniz ve aşağıdaki ekran görüntüsünün gelmesini sağlayınız.)

http://www.kutuphane.deu.edu.tr/sinerji-mevzuat-ve-ictihat-hukuk-veritabani-deneme-erisimi-23-mart-23-nisan-2021/ 

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast