MAZERET DİLEKÇELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU!

22-01-2021

Değerli Öğrencilerimiz,

SAKAI üzerinden yapılan online sınavlarda yaşanan teknik sorunlar nedeni ile sınavlara katılamayan ya da katıldığı halde sınavını tamamlayamayan öğrencilerimizin durumlarının değerlendirilebilmesi için Dekanlığımıza mazeret başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının Madde 29 (2) “Öğrencinin mazeretinin varlığını kanıtlayan belgeleri, mazeretinin sona ermesinden itibaren en geç beş iş günü içinde Fakülte Dekanlığına sunması gerekir. Aksi halde, bu husustaki başvurusu dikkate alınmaz.” hükmü gereğince;

Öğrencilerimizin Dekanlığımıza hitaben yazdıkları ıslak imzalı dilekçelerinin ekinde mazeretlerini belgeleyen ekran görüntüsünü ve nüfus fotokopilerini en geç beş iş günü içinde öncelikle e-posta yoluyla hukuk@deu.edu.tr adresine ayrıca mutlaka Fakültemizin aşağıdaki adresine kargo yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

Hukuk Fakültesi Dekanlığı

 

Adres:

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı

Tınaztepe Yerleşkesi Buca-İZMİR

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast