AZAMİ SÜRESİNİ DOLDURAN ÖĞRENCİLER HAKKINDA DUYURU (SÜRELİ!) (GÜNCELLENDİ)

24-12-2021

Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 27.09.2021 tarihli toplantısında alınan kararı ve buna bağlı olarak Azami Süreler Sonunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Uygulama Esaslarında, Üniversitemiz Senatosunun 08.10.2021 tarih ve 591/02 sayılı kararı ile yapılan değişiklikler uyarınca; azami sürelerini dolduranların (azami süreler sonunda başarısızlıktan kaydı silinenler dahil), başvurmaları halinde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki ek sınav haklarından yararlanabilmelerine karar verilmiştir.

Tanınan bu haktan 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler de başvurmaları halinde söz konusu maddenin aynı imkânlarından yararlanabilecektir.

Son başvuru tarihi aşağıda belirtilmiş olup, sınav tarihleri Fakültemizin internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir.

Son Başvuru Tarihi      :31 Ocak 2022 Saat 17:00

Başvuru Şekli                 :Başvurular şahsen veya hukuk@deu.edu.tr adresine e-posta ile yapılabilecektir.

                                                E-posta ile yapılması durumunda dilekçe ekinde kimlik fotokopisi/fotoğrafı eklenmesi gerekmektedir.

Bu duyuru TEBLİĞ niteliğinde olup ayrıca öğrencilere yazılı tebliğ yapılmayacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Öğrencilerimizin sınıflarına ait zorunlu dersleri dilekçede yazmalarına gerek olmayıp sadece seçimlik derslerini belirtmeleri yeterlidir. 

Seçimlik derslerin ekte yer alan öğretim planından aşağıdaki sayıda sınıfınıza uygun olarak seçilmesi gerekmektedir.

1. sınıf : güz döneminde 1 adet – bahar döneminde 2 adet

2. sınıf : güz döneminde 2 adet – bahar döneminde 2 adet

3. sınıf : güz döneminde 2 adet – bahar döneminde 2 adet

4. sınıf : güz döneminde 2 adet – bahar döneminde 2 adet

 

EKLER:

1- Ek sınav başvuru dilekçesi için tıklayınız.

2- Öğretim Planı için tıklayınız.    2021-2022 Öğretim yılında açılmayacak seçimlik dersler için tıklayınız…

3- Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrencilere ilişkin YÖK yazısına ulaşmak için tıklayınız.

4- Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrencilere ilişkin YÖK duyurusu için tıklayınız.

5- 2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrası  için tıklayınız.

6- Azami Süreler Sonunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Uygulama Esasları (Üniversite Senatosunun 27.02.2018 tarihli ve 482/10 Sayılı Kararı) için tıklayınız.

HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast