ANKET UYGULAMASI

18-06-2021

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Eda AKDOĞDU’nun, Doç. Dr. Kübra ATALAY KABASAKAL ile beraber yürütmekte olduğu “Akademik Sahtekarlığın Sebep ve Sonuçları: Yapay Sinir Ağları ile Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi” konulu anket çalışmasının Üniversitemiz lisans programları öğrencilerine duyurulması ilgi yazı ile talep edilmektedir. İlgili çalışma Bartın Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu tarafından incelenmiş ve etik açıdan uygun bulunmuştur.

Söz konusu çalışmaya ait anket formuna  https://forms.gle/S3HWwqJtrpJswDXY7  adresinden erişilebilecek olup,

katılım zorunlu olmamakla birlikte biriminiz lisans programı öğrencilerine duyurulur.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast