667 Sayılı KHK Kapsamında Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarından Fakültemize Yerleştirilen Öğrencilerin Dikkatine

06-12-2019

667 sayılı KHK kapsamında kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından Fakültemize yerleştirilen öğrencilerin dikkatine,

667 sayılı KHK kapsamında kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencilerin mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken eğitim-öğretim ücreti yükümlüklerine ilişkin Anayasa Mahkemesinin 2016/205E; 2019/63K. sayılı kararı yayımlanmış olup konuya ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 06.11.2019 tarihli toplantısında alınan karar aşağıdaki şekildedir;

* Anayasa Mahkemesinin 2016/205E.; 2019/63K. sayılı kararıyla 2016 yılında kapatılan vakıf yükseköğretim kurumu öğrencilerinden tercihleri doğrultusunda:
Devlet üniversiteleri programlarına yerleştirilen ve puanı söz konusu programın taban puanına eşit ya da daha fazla puanı olan öğrencilerden, Anayasa Mahkemesinin bu kararı sonucu ücret tahsil edilmeyecektir.

* Bu kapsamdaki öğrencilerin teyit sürecinin sağlıklı ve zamanında yürütülebilmesi dolayısıyla mağdur olmamaları için kararın yürürlük tarihinden sonra tahakkuk ettirilecek öğrenim ücretlerinden muaf tutulmalarını teminen kayıtlı oldukları devlet üniversitesine başvurmaları gerekir. Üniversite Rektörlükleri talepleri öğrencinin durumuna göre merkezi yerleştirme yılı puanı veya diğer şartları teyit ederek gecikmeksizin sonuçlandıracaktır.

 

HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast