2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ

16-07-2021

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ için tıklayınız…

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Yatay Geçiş Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde Üniversitemiz Senatosunun 24.06.2021 tarih ve 579/09 sayılı kararı ile değişiklik yapılmıştır.

 

Ayrıntılı bilgi için “DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ” ni inceleyiniz…

 

 Değerlendirme

            MADDE 15– (1) Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde, ilgili birim tarafından değerlendirmeye tabi tutulur. Koşulları sağlamayan adayların başvuruları reddedilir.

            (2) (Değişik:SK-24/06/2021-579/09) Başvurular, ilgili birim yönetim kurulu tarafından Dekan/Müdür Yardımcısı veya öğretim üyesi başkanlığında kurulacak olan Yatay Geçiş Komisyonu veya Komisyonları tarafından değerlendirilerek yatay geçiş yerleştirme işlemleri, ilgili yönetim kurulu kararı üzerine yapılır.

           (4) a) (Değişik:SK-24/06/2021-579/09) Kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş başvurularının değerlendirmesinde, adayların genel not ortalaması ile yatay geçiş komisyonu tarafından yapılacak olan yazılı veya sözlü mülakat sonuçları dikkate alınır.

            b) (Değişik:SK-24/06/2021-579/09) Adaylar, genel not ortalamasının %50’sine, yatay geçiş komisyonunca yapılacak olan yazılı veya mülakat sonucunun %50’sinin eklenmesi sureti ile belirlenen puana göre en yüksek puandan başlamak üzere kontenjan dâhilinde yerleştirilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu değerlendirmeden 100 üzerinden en az 60 puan almış olması gerekir. Puanların eşit olması halinde yazılı veya mülakat puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Ayrıca, kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenir ve ilan edilir.

 

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast