2019-2020 BAHAR YARIYILI AKADEMİK TAKVİMİ-SINAV-EĞİTİM VE ÖĞRETİME İLİŞKİN ÜNİVERSİTE SENATO KARARI

07-05-2020

Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Dikkatine,

06.05.2020 tarihli Senato Toplantısında Üniversitemiz 2019-2020 Bahar yarıyılı akademik takvimi, sınav ve öğretime yönelik almış olduğu kararlar doğrultusunda;

Dünyada ve ülkemizde devam etmekte olan COVID-19 Pandemisi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05.05.2020 tarihli Üniversitelerde Akademik Takvime Dönülmesi Kararına İlişkin Açıklamaları dikkate alınarak, 2019-2020 Bahar yarıyılı ile sınırlı olmak kaydıyla;

  • Daha önce yaz dönemine bırakılan ve yüz yüze yapılması planlanan derslerin de uzaktan öğretim yöntemiyle 12 Haziran 2020 tarihine kadar yapılmasına,
  • Üniversitemize bağlı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarda yapılacak olan tüm yıl içi, yıl sonu ve bütünleme sınavlarının ödev, proje, sunum vb. yöntemlerle yapılmasına, bu değerlendirmeler sonucunda oluşan notların öğrenci bilgi sistemine işlenmesine, karar verilmiştir.


Başlama

Bitiş

 

Bahar dönemi dersler (yaz dönemine bırakılan dersler dâhil) ve yıl içi değerlendirmeler

27.01.2020

10.02.2020

12.06.2020

Yarıyıl/yılsonu sınavları

22.06.2020

03.07.2020

Bütünleme Sınavları

06.07.2020

10.07.2020

Üç Ders Sınavları

İlgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenerek duyurulacaktır.

 

  1. 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavları, final ve bütünleme sınavlarının tamamı uzaktan öğretim yoluyla SAKAI sistemi üzerinden ödev verilerek yapılacaktır.
  2. Ödevlerin niteliği, teslim tarihi (aşağıdaki tarihler arasında) ve içeriğinin nasıl olacağı ilgili dersin öğretim üyesi tarafından sizlere duyuracaktır.
  3. Değerlendirme ölçütlerinde dersin mevcut öğretim planında yer alan ders değerlendirme kriterleri geçerlidir.
  4. Ödevler, ilgili dersin öğretim üyesine SAKAI sistemi ödev uygulaması üzerinden online olarak teslim edilmelidir. Ödevlerin SAKAI ile yüklenmesinde herhangi bir problem yaşanması durumunda dersin öğretim üyesiyle iletişime geçilmesi gerekmektedir. Öğretim üyelerinin uygun görmesi halinde, ilgili öğretim üyelerine ödevler diğer elektronik iletişim vasıtaları ile de gönderilebilir “
  5. Arasınavların yerine geçecek olan ödevler, 01- 12 Haziran 2020 tarihleri arasında teslim edilmelidir.
  6. Final yerine geçecek olan ödevler, 22 Haziran – 03 Temmuz 2020 tarihleri arasında teslim edilmelidir.
  7. Bütünleme yerine geçecek olan ödevler, 06 – 10 Temmuz 2020 tarihleri arasında teslim edilmelidir.
  8. Tek/Üç ders sınavları

Dokuz Eylül Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddeleri ile gereğince yapılacak olan “Tek Ders Sınavı” nın bu dönemle sınırlı olmak üzere “Üç Ders Sınavı” olarak uygulanmasına, sınav tarihlerinin ilgili birim Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenerek duyurulmasına karar verilmiştir.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast