Arş. Gör. Dr. Direnç AKBAY

02-09-2015

Arş. Gör. Dr. Direnç AKBAY

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 60 99 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: akdirenc@hotmail.com

Akademik Özgeçmiş

2005 yılında DEÜ Hukuk Fakültesi’nden birincilikle mezun olan Direnç Akbay, aynı yıl DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün “Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı”na kabul edilmiştir. 2006 yılında Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda “Almanca” eğitimi almıştır.

Direnç Akbay, yüksek lisansını eğitimini “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Limited Ortaklık Genel Kurulunun Toplanma ve Karar Alma Esasları” konulu tezi ile 2009 yılında bitirmiştir.

Yüksek lisans eğitimi sırasında 2007-2008 yılları arasında Almanya Konstanz Üniversitesi’nde teziyle ilgili araştırmalar yapmak üzere bulunmuştur.

2009 yılında DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü “Özel Hukuk Doktora Programına” kabul edilmiştir. 2011-2012 yılları arasında DAAD’nin (Alman Akademik Mübadele Kurumu) tam burslusu olarak Almanya Mannheim Üniversitesi’nde misafir araştırmacı sıfatıyla araştırmalarını sürdürmüştür.

2017 yılında “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Ortaklıklar Hukukunda Azınlığın Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Yoluyla Korunması” başlıklı teziyle doktor unvanını almıştır. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Ortaklıklar Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Sınai Mülkiyet Hukuku olmakla birlikte ticaret hukukunun diğer yan alanlarıyla da ilgilenmektedir.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Limited Ortaklık Genel Kurulunun Toplanma ve Karar Alma Esasları, İstanbul, 2010. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi)
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Ortaklıklar Hukukunda Azınlığın Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Yoluyla Korunması, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2017 (Yayınlanmamış Doktora Tezi)

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • “Anonim Ortaklıklarda Özel Denetimin Konusu”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, (21),2, 2019, s. 629-660.
 • “Anonim Ortaklık Pay Sahipleri Arasında Yapılan Önalım Hakkı İçeren Sözleşmeler”, İstanbul Hukuk Mecmuası, (77), 2, 2019, 697-746.

II. Yayına Hazırlanmakta Olan Çalışmalar

Araştırma Makalesi: “Acentelik Sözleşmesinin Olağanüstü Feshinde Haklı Sebebin Belirlenmesi”.

Kitap: Halka Açık Olmayan Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (Doktora Tezinden Planlanan Yayın)

III. Yurtdışı Deneyimi

 • 2007-2008, Konstanz Üniversitesi, Almanya: Erasmus Öğrenim Hareketliliği Kapsamında Yüksek Lisans Tez Araştırması (11 Ay)
 • 2011-2012, Mannheim Üniversitesi, Almanya: DAAD Tam Dönemli Araştırma Bursu, Misafir Araştırmacı, Doktora Tez Araştırması, (10 Ay)
 • 02.09.2013 – 09.09.2013, Augsburg Üniversitesi: Erasmus Personel Eğitim ve Stajı (1 Hafta)

IV. Alınan Burs Bilgisi

 • 2011-2012, DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), Tam Dönemli Araştırma Bursu

Verdiği Dersler

Ön Lisans Dersleri

 • Ticaret Hukuku Bilgisi (AMYO) (2018/19-2019/20)
 • Bankacılık Hukuku Bilgisi (AMYO) (2018/19)

Lisans Dersleri

 • Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku (Hukuk Fakültesi Lisans) (2018/19-2019/20)
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku (Hukuk Fakültesi Lisans) (2019/20)
 • Ticari İşletme Hukuku (Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler YO) (2018/19)
 • Ticari İşletme Hukuku (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yaz Okulu) (2018/19)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast