Arş. Gör. Büşra KAZMAZ

03-09-2015

Arş. Gör. Büşra KAZMAZ

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 68 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: busra.kazmaz@deu.edu.tr busrakazmaz2261@gmail.com

Akademik Özgeçmiş

2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Büşra KAZMAZ TEPE, aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamış, 2013 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atanmıştır. Yüksek lisans eğitimini 21.08.2014 tarihinde “İcra Hukukunda Elektronik Ortamda Teklif Verme” konulu yüksek lisans tezi ile tamamlayan KAZMAZ TEPE, aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamıştır. 2.7.2018-28.9.2018 tarihlerinde ve TÜBİTAK 2214 Yurtdışı Araştırma Bursu ile 2.1.2019-31.8.2019 tarihlerinde dil becerilerini geliştirmek ve doktora tez konusu ile ilgili araştırmalar yapmak üzere Almanya Trier Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Bu dönemde Trier Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Çalışmaları Programı kapsamında “Türk Ticari İşletme Hukukuna Giriş” seminerleri vermiştir. Hâlen “Medenî Usûl Hukuku’nda Beden Bütünlüğünün İhlalinden Doğan Tazminat Davaları ” konulu doktora tezi üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukudur.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • “İcra Hukukunda Elektronik Ortamda Teklif Verme” (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2014, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mine AKKAN), Yetkin Yayınları, Ankara 2016.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

  • Arabuluculuk Anlaşma Belgesine İlişkin İcra Edilebilirlik Şerhi Taleplerinde Yargılama Usûlü ”, TNB Hukuk Dergisi, Y. 5, 2018/1, s. 125-150. (Hakemli)
  • “İş Uyuşmazlıklarına İlişkin İbra Hükmü İçeren Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin Arabuluculuğa Elverişlilik Bakımından Değerlendirilmesi”, Çalışma ve Toplum, S. 58, 2018/3, s. 1481-1508. (Asiye ŞAHİN EMİR ile birlikte ortak çalışma) (Hakemli)

II. Karar İncelemeleri

  • “Karar İncelemesi – Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 10. Maddesi Uyarınca Sözleşmenin İfa Yerinin Tespiti”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. 16,  Özel Sayı, Yıl, 2014 (Basım Yılı: 2015), s. 1935-1950. (Hakemli)

III. Tebliğ

  • E-Adalet Çalışmaları Kapsamında İcra Hukukunda Elektronik Ortamın Kullanılması “ Türk Özel Hukuku ve Yargılamasındaki Güncel Problemler Sempozyumu, Afyonkarahisar/Nisan 2016.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast