Arş. Gör. Ali Çetin ASLAN

03-09-2015

Arş. Gör. Ali Çetin ASLAN

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 70 Faks: (90) (232) 301 60 09 e-Posta: ali.aslan@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

2010 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden burslu olarak ve ikincilik derecesi ile mezun olan Ali Çetin ASLAN, 2011 yılında Hukuk Fakültesi’nde Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olmuştur. Aslan, 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında başlamış olduğu yüksek lisans eğitimini 2013 yılında “Avukatlık Hukukunda Avukatın Reklam Yasağı” konulu yüksek lisans tezi ile tamamlamıştır. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamıştır. “Doktora öğrenimi sırasında 16.03.2015-31.07.2015 tarihleri arasında doktora tezi ile ilgili araştırmalarda bulunmak ve Almanca dilini geliştirmek amacıyla Erasmus programı kapsamında Almanya’daki Potsdam Üniversitesi’nde öğrenim görmüştür. TÜBİTAK’ın 2214-A isimli yurtdışı doktora sırası araştırma programı çerçevesinde bursiyer sıfatıyla 09.11.2017-01.11.2018 tarihleri arasında doktora tezi ile ilgili araştırmalarda bulunmak ve Almanca dilini geliştirmek amacıyla Almanya’nın Regensburg Üniversitesi’nde öğrenim faaliyetinde bulunmuştur. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku ve Avukatlık Hukukudur.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • “Avukatlık Hukukunda Reklam Yasağı” (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2013, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mine Akkan).
  • Avukatlık Hukukunda Reklam Yasağı, (On İki Levha Yayıncılık), İstanbul 2015 (Yüksek Lisans Tezi).

B. Kitap İçi Bölüm/Kitap İçi Makale Yazarlığı

  • “Alman ve Avusturya Hukuklarında Covid-19 Salgınının Yargılamalara Etkisi ve Türkiye Bakımından Düşündürdükleri”, Covid-19 Salgınının Hukukî Boyutu, Editör: Prof. Dr. Muhammet Özekes, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2020, s. 85-115.
  • “Nükleer Zararlardan Kaynaklanan Davalarda Yetki Kuralını Düzenleyen İsviçre Medenî Usûl Kanunu’nun 38a Maddesinin Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Necmeddin Berkin’e Armağan (Yayın Aşamasında).

C. Diğer Çalışmalar (Makale, Çeviri)

I. Makaleler

  • “Prof. Dr. Necmeddin Berkin’in Medenî Usûl Hukukunda Geniş Anlamda Yetki Kuralları ve Bu Bağlamda Görev Kurallarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 22, S. 1, Y. 2020, s. 321-356. (Ulusal Hakemli)
  • “Avukatlık Tekeline Genel Bir Bakış”,  Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 2017, Cilt: 16, s. 1669-1711.
  • “Prof. Dr. Necmeddin Berkin’in Medenî Usûl Hukukunda Geniş AnlamdaYetki Kuralları ve Bu Bağlamda Görev Kurallarına İlişkin GörüşlerininDeğerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.22, S. 1, Y. 2020, s. 321-356. (Doktora mezuniyet şartı olarak yazılanulusal hâkemli makale).

II. Tebliğler

  • “Medeni Usul Hukukunda Mahkemelerin Geniş Anlamda Yetkisi ve Görevin Bu Kavram İçindeki Yeri”, Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu Tam Metin Kitabı, 19-21 Nisan 2019, İzmir/Türkiye, ISBN: 978-605-80486-1-4, s. 404-411.
  • “Medeni Usul Hukukunda Mahkemelerin Geniş Anlamda Yetkisi ve Görevin BuKavram İçindeki Yeri”, Uluslararası Multidisipliner AkademikÇalışmalar Sempozyumu Tam Metin Kitabı, 19-21 Nisan 2019,İzmir/Türkiye, ISBN: 978-605-80486-1-4, s. 404-411. (Doktora mezuniyetşartı olarak sunulan tebliğ).

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast