Arş. Gör. Ali BOYRACI

01-06-2015

Arş. Gör. Ali BOYRACI

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 24 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: ali.boyraci@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş  

2016 yılında Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum. 2017 yılının Mart ayından itibaren araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. 2017 yılının Şubat ayında Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başlayan yüksek lisans öğrenimimi “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Senedin Yağması Suçu” teziyle 2019 yılının Haziran ayında tamamladım. 2019 yılının Eylül ayında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığım doktora öğrenimime halen devam etmekteyim.

Temel Çalışma Alanları

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar/Tezler

  • Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışma Kitabı, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2020, (ŞENOL, Cem/ERYILDIZ, Hüsnü Sefa/SAVAŞÇI TEMİZ, Bilgehan/ALAN, Ayşen/TURAN, Taha Yasin ile birlikte).
  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Senedin Yağması Suçu, 1. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2020.
  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Senedin Yağması Suçu, Mersin, 2019, (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi).
  • Hukuk Yargısında Kanun Yollarına İlişkin Yazışmalar, Hukuk Dili ve Adli Yazışma, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Editör: Taner Emre Yardımcı, Erzurum 2018, s.1-21 (Kitap İçi Bölüm Yazarlığı).
  • Ceza Yargısında Kanun Yollarına İlişkin Yazışmalar, Hukuk Dili ve Adli Yazışma (Ünite 13), Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Editör: Taner Emre Yardımcı, Erzurum 2018, (Kitap İçi Bölüm Yazarlığı).

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast