Arş. Gör. Abdulkadir HAŞHAŞ

03-09-2015

Arş. Gör. Abdulkadir HAŞHAŞ

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 67 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: abdulkadir.hashas@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

2012 yılında D.E.Ü. Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Abdulkadir HAŞHAŞ, aynı yıl Hukuk Fakültesi’nde Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olmuştur. Haşhaş, 2015 yılında “Medenî Usûl Hukukunda Makul Süre ve Mahkeme Zaman Yönetimi” başlıklı yüksek lisans tezini Prof. Dr. Muhammet Özekes’in danışmanlığında tamamlamıştır. D.E.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilimdalı’nda doktora eğitimine devam etmektedir. “Malî Durumu Bozulan Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması ve Tasfiyesi” başlıklı doktora tez çalışmasını Prof. Dr. Muhammet Özekes’in danışmanlığında sürdürmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukudur.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar / Tezler

  • “Medenî Usûl Hukukunda Makul Süre ve Mahkeme Zaman Yönetimi” (Yayınlanmamış YL Tezi)

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Çeviri)

I. Çeviriler

  • Almanya’da Kararlara Karşı Kanun Yolları: Çeşitlilik, Karmaşıklık, Klişeler ve Sorgulanabilir Meşruiyet (Prof. em. Dr. Dr.h.c. Dr.h.c. Peter GILLES), Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 2017, Cilt: 16, s. 123-132.
  •  Yargı Kararlarının Kalitesi (CCJE(2008)5, Opinion No:11 ), Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 2017, Cilt: 16, s. 1913-1933.

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast