Hukuk Fakültesi Dergisi


                                  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

 

Derginin Sahibi  :  Prof. Dr. Mustafa ALP  (Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dekanı)

Sorumlu Müdür  : Prof. Dr. Demet ÖZDAMAR (Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)

Yönetim Yeri        : T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Tınaztepe-Buca 35390 İZMİR

Yayının Türü        : Yerel Süreli – 6 ayda bir yayınlanır.

DEÜHFD (ISSN 1303-6963) yılda iki sayı olarak yayınlanan, ULAKBİM   (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Ulusal Hukuk Veri Tabanına kabul edilmiş hakemli bir dergidir.

 

Editör / Editor

Prof. Dr. Demet ÖZDAMAR
demet.ozdamar@deu.edu.tr

Editör / Editor Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Tijen SEZER DÜNDAR
tijensezer@hotmail.com

 
Makale Gönderim Adresi : serab.sen@deu.edu.tr
 
 

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof.Dr. Melda SUR

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK

Prof.Dr. Şükran ERTÜRK

Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR

Doç.Dr. Oğuz ŞİMŞEK

Doç.Dr. Murat AYDOĞDU

Yrd.Doç.Dr. Lale Burcu ÖNÜT

 

Danışmanlar Kurulu / Advisory Board

Prof. Dr. Uğur ALACAKAPTAN (Bilgi Üniversitesi)

Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Erdal ONAR (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Turan YILDIRIM (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Sarper SÜZEK (Atılım Üniversitesi)

Prof. Dr. Huriye KUBİLAY (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

 

İletişim Adresi :

DEÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı

Tınaztepe Yerleşkesi

35390 Tınaztepe-Buca/İZMİR

Tel : (232) 420 18 25 – 301 61 91

Fax : (232) 420 18 27 – 301 60 09 – 301 60 16

http://hukuk.deu.edu.tr/

 

Kapak Tasarımı ve Mizanpaj: Uzman Serab ŞEN

serab.sen@deu.edu.tr

Baskı ve Cilt: Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası

 

Yayın İlkeleri

 1. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Çevirilerin orijinal dildeki nüshasının gönderilmesi şarttır. Ayrıca; çevirilerde, çeviri yapan yazar, asıl eser üzerindeki hak sahiplerinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak yazılı izin almış olmalıdır.
 2. Dergimizde ULAKBİM’in kriterlerine göre bilimsel yazılar türlerine göre (makale, çeviri, karar incelemesi, … vb.) sınıflandırılmaktadır. Gelen yazıların niteliğinin ne olduğu hakem tarafından değerlendirilecektir.
 3. Yazılar A-4 boyutunda tek nüsha olarak teslim edilmelidir.
 4. Dergiye gönderilen makalelerde, hem İngilizce hem de Türkçe olmak üzere makale başlığı (title), öz (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) belirtilmiş olmalıdır.
 5. Gönderilecek yazıların Times New Roman karakterinde, ana metnin 1,5 satır aralığında ve 12 punto, dipnotların 10 punto olarak hazırlanması ve 50 sayfayı (Bu sayfa sayısı belirtilen format için geçerlidir; mizanpajdan sonra artabilir.) geçmemesi gerekmektedir. Dipnotlar sayfa altında gösterilmelidir.
 6. Dipnotların sayfa altında gösterilmesi gerekmektedir. Dipnotların ve Kaynakçanın şu şekilde olması zorunludur:

       Kitaplar için: Yazarın Soyadı (Bold), Adı: Eserin Adı, Eserin Basıldığı Yer ve Yılı, Sayfa Numarası (Yazarın iki kitabı kullanılması halinde kısaltma şeklinde dipnotlarda ve kaynakçada belirtilmelidir.)

       Makaleler için: Yazarın Soyadı (Bold), Adı: Makalenin Adı (tırnak içinde), Derginin Adı, Cilt, Sayı, Yıl, Sayfa Numaraları

 1. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adres-leri ile telefon numaralarını ve varsa e-mail adreslerini bildirmelidir.
 2. Yazıların ilk değerlendirilmesi editör tarafından yapılacak ve daha sonra Yayın Kuruluna sunulacak olup, yazım yanlışlarının olağanın dışında bulunması, bilimsellik ölçütlerine uyulmaması, yazının Yayın Kurulu tarafından geri çevrilmesi için yeterli görülecektir. Yayın Kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayımlanmaması konusundaki takdir hakkını saklı tutar.
 3. Editör tarafından yapılacak ilk değerlendirmeden sonra Yayın Kuruluna sunulan ve geri çekilmeyen yazılar ULAKBİM kriterlerine göre ismi saklı tutulan iki hakeme gönderilecek, hakemlerden gelen rapor doğrultusunda yazının yayımlanmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilecek ve yazar, durumdan en kısa sürede haberdar edilecektir.
 4. Hakemlerden gelen raporlardan birinin olumsuz, diğerinin olumlu olması durumunda, üçüncü bir hakem incelemesi yapılacaktır. Hakem raporlarının olumsuz olması durumunda yazı yayımlanmayacaktır. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar tarafından sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapılabilecektir. Yayımlanmayan yazılar yazarına geri gönderilmeyecektir.
 5. Hakemlerin incelemesinden geçen ve yayımlanmasına ve/ya da düzeltilerek yayımlanmasına karar verilen yazıların son şeklinin “Office’98 Word” programı altında kaydedilmiş dosyanın e-posta yoluyla gönderilmesi gerekir.
 6. Gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu, yazarın yazılı veya elektronik ortamda gönderdiği biçimiyle “basıla” verdiği kabul edilir.
 7. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Dokuz Eylül Üniversitesi, elektronik ortamda tam metin (her türlü formatta) olarak yayımlamak da dahil olmak üzere tüm yayın haklarına sahiptir. Yazarlar telif haklarını Üniversiteye devretmiş sayılırlar.

 

Yayımlanmış Dergilerimiz ve İçindekiler

Yıl – 1, Sayı – 1

Yıl – 2, Sayı – 2

Cilt – 3, Sayı – 1-4, Yıl – 1987  (Prof. Dr. Kudret AYİTER’e ARMAĞAN)

Cilt – 4, Sayı – 1, Yıl – 2002

Cilt – 4, Sayı – 2, Yıl – 2002

Cilt – 5, Sayı – 1, Yıl – 2003

Cilt – 5, Sayı – 2, Yıl – 2003

Cilt – 6, Sayı – 1, Yıl – 2004

Cilt – 6, Sayı – 2, Yıl – 2004

Cilt – 7, Sayı – 1, Yıl – 2005

Cilt – 7, Sayı – 2, Yıl – 2005

Cilt – 7, Özel S., Yıl – 2005  (Prof. Dr. İrfan BAŞTUĞ ANISINA ARMAĞAN)

Cilt – 8, Sayı – 1, Yıl – 2006

Cilt – 8, Sayı – 2, Yıl – 2006

Cilt – 9, Sayı – 1, Yıl – 2007

Cilt – 9, Özel S., Yıl – 2007  (Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU’na ARMAĞAN)

Cilt – 9, Sayı – 2, Yıl – 2007

Cilt – 10, Sayı – 1, Yıl – 2008

Cilt – 10, Sayı – 2, Yıl – 2008

Cilt – 11, Özel S., Yıl – 2009   (Prof. Dr. Bilge UMAR’a ARMAĞAN)

Cilt – 11, Sayı – 1, Yıl – 2009

Cilt – 11, Sayı – 2, Yıl – 2009

Cilt – 12, Sayı – 1, Yıl – 2010

Cilt – 12, Sayı – 2, Yıl – 2010

Cilt – 12, Özel S., Yıl – 2010  (Prof. Dr. Burhan CEYHAN’a ARMAĞAN)

Cilt – 13, Sayı – 1, Yıl – 2011

Cilt – 13, Sayı – 2, Yıl – 2011

Cilt – 14, Sayı – 1, Yıl – 2012

Cilt – 14, Sayı – 2, Yıl – 2012

Cilt – 15, Özel S., Yıl – 2013  (Prof. Dr. M. Polat SOYER’e ARMAĞAN)

Cilt – 15, Sayı – 1, Yıl – 2013

Cilt – 15, Sayı – 2, Yıl – 2013

Cilt – 16, Sayı – 1, Yıl – 2014

Cilt – 16, Özel S., Yıl – 2014  (Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e ARMAĞAN)

Cilt – 16, Sayı – 2, Yıl – 2014

Cilt – 17, Sayı – 1, Yıl – 2015

Cilt – 17, Sayı – 2, Yıl – 2015

Cilt – 18, Sayı – 1, Yıl – 2016

Cilt – 18, Sayı – 2, Yıl – 2016

 

Armağanlarımız ve İçindekiler

Prof. Şükrü POSTACIOĞLU’na Armağan

Prof.Dr. Seyfullah EDİS’e Armağan

Prof.Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL’e Armağan

Prof.Dr. Turan Tufan YÜCE’ye Armağan