HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK EĞİTİM PROGRAMI

17-04-2018

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitim Programı

23 Mayıs-4 Haziran 2018 (Arabuluculuk Temel Eğitim Kursu 30 Kişi İle Sınırlıdır.)

Arabuluculuk Eğitimi (23 Mayıs – 04 Haziran 2018)

MADDE 26 – (1) Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel bilgileri, iletişim becerileri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri, psikoloji ile diğer teorik ve pratik bilgileri içeren ve arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan eğitimi ifade eder.

(6) Eğitime katılanların, belgeye dayalı ve eğitim kuruluşlarınca kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça arabuluculuk eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur. Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmaksızın derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

http://desem.deu.edu.tr/tr/hukuk-uyusmazliklarinda-arabuluculuk-programi-temel-egitim/