DENKLİK ÖĞRENCİLERİNE ÖNEMLİ DUYURU!!!

27-03-2018

Ders Tamamlama (Lisans Tamamlama) Eğitimi Alanların Dikkatine!!

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’nin 7’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Ders Tamamlama (Lisans Tamamlama) eğitimi için yerleştirilen adaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 01.03.2017 ve 02.11.2017 tarihli toplantılarında alınan kararlarına istinaden konu hakkında Üniversite Senatosunca alınan 23.05.2017 tarihli ve 474/5 sayılı kararının (a) ve (b) maddelerinde değişiklik yapılması konusu, Üniversite Senatosunun 20.03.2018 tarih ve 483/4 sayılı oturumunda görüşülmüş olup aşağıdaki değişikliğin yapılmasına karar verilmiştir.

  1. Denklik tamamlamalarına karar verilen öğrencilerden, 2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi güz yarıyılından başlamak üzere haftalık ders saati başına 10 TL, staj vb. faaliyetleri için haftalık 15 TL ücret alınmasına ve mali yükümlülüklerini yerine getirmek koşulu ile her dönem kayıt yenilemelerine, kayıt yenilemeyen öğrencilerin derslere ve sınavlara alınmamasına,
  2. Öğrencilerin sınava girebilmek için, Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince gerekli olan devam şartını sağlamalarına ve teorik dersler için devam şartı aranmamasına

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Hukuk Fakültesi Dekanlığı

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast