Dergi Yönetimi


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Derginin Sahibi  :  Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ  (Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dekan)

Sorumlu Müdür  : Doç. Dr. Serkan AYAN (Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)

Yönetim Yeri        : T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Tınaztepe-Buca 35390 İZMİR

Yayının Türü        : Ulusal Süreli – 6 ayda bir yayımlanır.

DEÜHFD (ISSN 1303-6963) yılda iki sayı olarak yayınlanan, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) (DergiPark) Ulusal Hukuk Veri Tabanına kabul edilmiş hakemli bir dergidir.

 

Editör / Editor

Doç. Dr. Serkan AYAN

Arş. Gör. Banu ATLI

Öğr. Görevlisi Serab ŞEN

 
 
Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Mustafa ALP

Prof.Dr. Melda SUR

Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK

Prof. Dr. Murat AYDOĞDU

Dr. Öğr. Üyesi Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ

 

Danışmanlar Kurulu / Advisory Board

Prof. Dr. Uğur ALACAKAPTAN (Bilgi Üniversitesi)

Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Erdal ONAR (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Turan YILDIRIM (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Sarper SÜZEK (Atılım Üniversitesi)

Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR (Dokuz Eylül Üniversitesi)


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast