Dekan Mesajı


 

 

Hukukçu olmak için fakültemize gelen ve gelmeyi düşünen sevgili gençler,

Hukukçu olmak bir devletin temel güçlerinden yargının mensubu olmak demektir. Ama daha önemlisi hukukçuluk, adaletin, hak arama ve hak dağıtmanın mesleğidir. İnsanlığın en önemli ihtiyacı adalettir ve hukukçular bu ihtiyacın giderilmesine katkıda bulunur. Unutmayın vatandaş hakimini, savcısını seçemez; avukatını nasıl değerlendireceğini bilemez. Bu nedenle hukukçunun niteliği, bir ülkede doğrudan yaşam kalitesini belirler.

Adaletin, zamana, yere, menfaatlere göre değişen farklı tanımları olabilir. Bu nedenle adaleti tanımlamak, içeriğini belirlemek güçtür; aynen hukuku tanımlamakta olduğu gibi. Fakat adaletin ve hukukun genel kabul gören, olmazsa olmaz unsurları bulunduğunu söylemek mümkündür: İlk unsur, insan hak ve özgürlüklerine saygı göstermek ve bunların ihlalini önlemektir. Hayat hakkından vücut bütünlüğüne, düşünce özgürlüğünden mülkiyet hakkına, siyasi haklardan sosyal haklara ve eşitlik ilkesine kadar pek çok değeri, insan hak ve özgürlükleri başlığı altında korumak adaletin ve hukukun temel unsurudur. İkinci unsur, hukuk devletidir. Bunun kanun devletinden fazlası olduğunu, sadece mahkemeler ve kanunların varlığının hukuk devleti için yeterli olmadığını ve hukuk devleti tam olarak kurulmadan bir ülkenin gelişemeyeceğini hiç unutmamak gerekir. Üçüncüsü ise zayıfın korunmasıdır. Güçlüye karşı zayıfın korunmasına hizmet etmeyen, sadece şekilde kalıp özü atlayan bir hukuk düzeni de olabilir ama adil olmaz.

Bunları hiç unutmadan hukukçunun temel hedefi, sadece kanunları ve ilkeleri öğrenmek değil, kanunun arkasındaki özü, ruhu, kanunun koruduğu değeri öğrenmek ve buna uygun mesleğini icra etmek olmalıdır. Öğrencilerimiz kanun uygulayıcısı değil, hukukçu olmak üzere buradadır ve biz bunu kazandırmakta gereken desteği vereceğiz. Ama asıl gayret öğrencilerimize kalmaktadır. Öğrencilerimizin üniversite dönemini aynı zamanda zevk alarak, geleceğe dönük sağlam dostluklar kurarak, kendini geliştirerek, geriye baktığında her zaman gülümseyerek hatırlayacağı, ama burada öğreneceklerinin bütün gelecek hayatlarında gerekli olacağını unutmadan geçirmesini dileriz. Fakültemiz Türkiye’nin en iyi hukuk fakültelerinden biridir ve Türkiye’nin en iyi hukukçuları arasına katılmak için gereken tüm olanakları sağlamaktadır. Fakültemizin öğretim kadrosu sadece alanında en iyilerden olmaktan öte, aynı zamanda en idealist ve bilimsel araştırma yanında eğitime de gereken önemi veren akademisyenlerden oluşur. Yeni binamız ve kütüphanemiz ile gereken tüm imkanlara sahip olduğumuz söylenebilir. Şüphesiz iyinin düşmanı mükemmeldir ve her zaman daha iyisi mümkündür. Fakültemiz öğrenciler için bilginin en temel kaynağıdır ve bu kaynaktan yararlanmaya hevesli herkes bizim için önemlidir. Fakültede lisans öğreniminin yanısıra sosyal bilimler enstitüsü çatısı altında sunduğumuz çok sayıda ve zengin içerikli yüksek lisans ve doktora programından da yararlanmak mümkündür.

Prof. Dr. Murat AYDOĞDU

Dekan V.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast