Yrd. Doç. Dr. Lale Burcu ÖNÜT

17-08-2017

Yrd. Doç. Dr. Lale Burcu ÖNÜT

Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 42 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: burcu.onut@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş  

1979 yılında Bursa’da doğan ÖNÜT, ilköğrenimini T.E.D. K.d.z Ereğli ilkokulunda, orta ve lise öğrenimini Saint-Benoît Fransız Lisesi’nde tamamladı. 2003 yılında D.E.Ü. Hukuk Fakültesi’nden mezun olan ÖNÜT, 2005 yılında aynı Fakülte’de araştırma görevlisi oldu. 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Kamu Hukuku (Avrupa Birliği Hukuku)” yüksek lisans programını, 2008 yılında Université Montesquieu- Bordeaux 4’de “Uluslararası Hukuk ve Avrupa Hukuku” yüksek lisans (maîtrise) programını, 2012 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde  “Kamu Hukuku” doktora programını tamamladı. 2013 yılında yardımcı doçent kadrosuna atanan ÖNÜT, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

A. Kitap ve Tezler

 • Avrupa Birliği Hukukunun Üye Devletlerde Uygulanması, Seçkin yayıncılık, Ankara 2017.

 • Avrupa Birliği Hukukunun Üye Devletlerde Uygulanması (Doktora Tezi, İzmir 2012).

 • Avrupa Topluluğu (Birliği) Hukukunda Hizmet İhaleleri (Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2006).

B. Avrupa Birliği Hukuku İle İlgili Makaleler

 • “Medeni Konularda Koruyucu Önlemlerin Karşılıklı Tanınması Hakkında Konsey Tüzüğü (AB 606/2013)”, Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku, Ankara 2016, s. 354-369 , (Prof. Dr. Işıl Özkan ile birlikte).
 • “Uyum mu Kaos mu?: Avrupa Birliğinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Katılım Süreci ve Olası Sonuçları”, Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı’ya Armağan, Ankara Üniversitesi SBF Yayını, Ankara 2015, s. 319-380 (Prof. Dr. Işıl Özkan ile birlikte).
 • “Avrupa Birliği Personel Rejiminin Disiplin Hukuku Boyutu”, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, Y.5, S. 45, Ağustos 2013, s. 23-39.
 • “Avrupa Birliği Hukuku’nun Üye Devletlerdeki Memur İstihdamına Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.14, S.2, 2012 (Basım yılı 2013), s. 205-252.
 • “Principles Prevailing the EU’s Institutional Structure”, TODAİE’s Review of Public Administration”, TODAİE, V.3, N.4, Aralık 2009, s. 71-94, (Prof. Dr. Meltem Kutlu Gürsel ile birlikte).
 • “Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısına Egemen Olan İlkeler”, Amme İdaresi Dergisi, 2009, C. 42, S. 4, s. 59-77, (Prof. Dr. Meltem Kutlu Gürsel ile birlikte).

C. Avrupa Birliği Hukuku İle İlgili Çeviriler

 • “23 Ocak 1997 Tarih ve C-171/95 sayılı Recep Tetik- Berlin Eyaleti Kararının Çevirisi”, Can, H., Türkiye- Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB, İzmir 2006, s. 127-137.
 • “30 Eylül 1997 Tarih ve C-36/96 sayılı Faik Günaydın, Hatice Günaydın, Güneş Günaydın ve Seda Günaydın- Serbest Bavyera Kararının Çevirisi”, içinde CAN Hacı, Türkiye- Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB, İzmir 2006, s. 166- 179. (Av. S. Topluk ile birlikte)
 • “14 Mart 2000 Tarih, C-102/98 ve C-211/98 sayılı İbrahim Koçak- Oberfanken ve Mittelfranken Eyalet Sigorta Kurumu; Ramazan Örs- Federal Madenciler Birliği Kararının Çevirisi”, Can, H., Türkiye- Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB, İzmir 2006, s. 258-271.
 • “22 Haziran 2000 Tarih ve C-65/98 sayılı Saffet Eyüp- Voralberg İşgücü Pazarı Servisi Eyalet Dairesi Kararının Çevirisi”, Can H., Türkiye- Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB, İzmir 2006, s. 300-311.

D. Avrupa Birliği Hukuku İle İlgili Tebliğler

 • “The European Union’s Approach to Human Rights and Its Effects on Turkey”, Legal Contemporary Institutions within the Context of the European Integration, Romanian American University, Romania, 31.10.2008, Symposium Proceedings- 3rd Edition, 2009, s. 725- 734.
 • “Turkey’s application to EU and Turkey’s progress on human rights” (Euromed Youth, “YouMan Rights”  projesi- İzmir, 26. 09. 2006).