Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR

16-08-2017

Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR

Deniz Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 60 06 – 301 60 13 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: oguz.sancakdar@gmail.com

Akademik Özgeçmiş  
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1989 yılında Haziran dönem birincisi olarak tamamlamıştır. 1993 yılında yüksek lisansını, 1998 yılında doktora tezini tamamlamıştır. Ekim 1997-Temmuz 1998 tarihleri arasında Westfälische Wilhelms Universität, Münter-Almanya’da akademik faaliyetlerde bulunmuştur. Ekim 1999-Temmuz 2000 yılında, Alman Akademik Değişim Kurumu’nun (DAAD) bursunu kazanarak, Almanya’da “Kamusal Yükümlülüklerin Özelleştirilmesi” ve “Kamusal Sular” konusunda akademik çalışmalar yapmıştır. Aralık 2002-Aralık 2003 döneminde T.C. Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı, (Ulusal-Uluslararası Askeri İlişkiler) Strateji Şube’de proje subayı olarak vatani görevini tamamlamıştır. 26.05.2005 tarihinde “Doçent” unvanını almış, 09.11.2010 tarihinde Profesörlüğe yükseltilerek atanmıştır.

Temel Çalışma Alanları

Sular Hukuku

Başlıca Çalışmaları A. Kitaplar /Tezler

  • Kamusal Sulardan Yararlanma, (Yetkin Yayınevi) Ank. 2004 (Doçentlik İçin Özgün Çalışma).

B. Diğer Çalışmalardan Bazıları (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ) I. Makaleler

  • Kamusal Su Koruma Havzalarında İdarî Kolluk Yetkilerinin Yarışması-Çatışması Sorunu ve Çözüm Perspektifleri, Prof.Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL’e ARMAĞAN, İzmir 2001, sh. 629-653.
  • Die Anwendung Des Küstenstreifens und Die Entscheidung Doğrusöz und Aslan/Türkei des Europäisches Gerichtshofs für Menschenrechte im Zusammenhang des Eigentumsrechts, Fasikül, CEHAMER Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Basımevi, 2009 Özel Sayı, sh.66 vd.
  • “Türk İdari Teşkilâtlanmasında Denizcilik Örgütlenmesi ve Denizcilik Bakanlığı Kurulması Üzerine Düşünceler- Karşılaştırmalı Hukuktan Örnekler”, (Dokuz Eylül Üniversitesi İZİSYÖM ve Deniz Ticaret Odası İşbirliği ile yapılan 15. Kıyı ve Deniz Alanları Yönetimi Farkındalık Toplantısında sunulan bildiri), İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010 (Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makale).
  • Sulardan Bedel Alınması ve Su Satışı Üzerine Düşünceler,  Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (İstanbul Kültür Üniversitesi/CEHAMER), S.9, 2010, sh.6 vd.

II. Tebliğler ve Bilimsel Faaliyetlerden Bazıları

  • Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde “Su Hukuku” konusunda çalışmalar,
  • Dokuz Eylül Üniversitesi İZİSYÖM İzmir İli Stratejik Planlama Yönetim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, “Su Kıtlığı ve Kamusal Sulardan Yararlanma” konulu tebliğ (İzmir-2007).
  • “İdari Cezaların Yaptırımlar Teorisindeki Yeri ve Türk Hukukundaki Anayasal Temelleri” , İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, sh. 59-109 (Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiri).

III. Yönetilen Tezler(den Bazıları)

  • N. Kula Değirmenci, “Deniz Kirliliğini Önleme ve Kirlilik Sonucu Oluşan Zararları Tazmin Çalışmalarının Türk İdari Makamlarınca Yürütülmesi”, 2008.
  • C. Kaygısız, Kıyıların Doldurulmasının Hukuki Rejimi, 2010.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast