Dr. Öğr. Üyesi Uğur SAMANCI

03-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Uğur SAMANCI

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 00 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: ugursamanci@gmail.com

Akademik Özgeçmiş

2002’de DEÜ Hukuk Fakültesinden mezun olan Uğur SAMANCI, 2005 yılı Ekim ayında aynı Fakültede Uluslararası Kamu Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. Samancı, 2003 yılında başladığı Avrupa Birliği Hukuku yüksek lisans programını “Avrupa Parlamentosu” konulu yüksek lisans teziyle 2006 yılında tamamladı. 2009-2010 yılları arasında altı ay süreyle, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law’da doktora teziyle ilgili araştırma yapmak üzere misafir araştırmacı olarak bulundu. 2014 yılında “Birleşmiş Milletler Örgütünün Uluslararası Yönetim Faaliyeti” başlıklı doktora tezini savunarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Kamu Hukuku” doktora programını tamamladı.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanı uluslararası kamu hukuku olan Samancı, bu alan içinde özellikle uluslararası örgütler hukuku ve ayrıca Avrupa Birliği hukuku ile ilgilenmektedir.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar/Tezler

 • Avrupa Parlamentosu, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), İzmir 2006.
 • Birleşmiş Milletler Örgütünün Uluslararası Yönetim Faaliyeti, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi), İzmir 2014.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • “Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık İlanına İlişkin Danışma Görüşü”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 11, S. 2, 2009 (Basım Yılı 2011), s. 123-194).
 • “Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) ve Hukukî Niteliği”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, S. 2, 2014 (Basım Yılı 2016), s. 113-169).
 • “Dünya Sağlık Örgütü ve Normatif İşlevi”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 18, S. 1, 2016, s. 55-89).

II. Çeviriler

 • Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nın (ATAD) C-12/86 Sayılı (Meryem Demirel – Stadt Schwäebisch Gmünd) Kararı (CAN Hacı, Türkiye – Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB Yayını, İzmir 2006, s. 72-79).
 • ATAD’ın C-351/95 Sayılı (Selma Kadıman – Bavyera) Kararı (CAN Hacı, Türkiye – Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB Yayını, İzmir 2006, s. 138-150).
 • ATAD’ın C-386/95 Sayılı (Süleyman Eker – Baden Württemberg) Kararı (CAN Hacı, Türkiye – Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB Yayını, İzmir 2006, s. 151-158).
 • ATAD’ın C-98/96 Sayılı (Kasım Ertanır – Land Hessen) Kararı (CAN Hacı, Türkiye – Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB Yayını, İzmir 2006, s. 180-195).
 • ATAD’ın C-329/97 Sayılı (Sezgin Ergat – Stadt Ulm) Kararı (CAN Hacı, Türkiye – Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB Yayını, İzmir 2006, s. 272-285).
 • ATAD’ın C-283/03 Sayılı (Ergül Doğan – Sicherheitsdirektion für das Bundesland Vorarlberg) Kararı (CAN Hacı, Türkiye – Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB Yayını, İzmir 2006, s. 426-433).

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast