Dr. Öğr. Üyesi Sezgi ÖKTEM SONGU

02-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Sezgi ÖKTEM SONGU

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 6 1 12 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: sezok@hotmail.com

Akademik Özgeçmiş

1998 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Sezgi ÖKTEM SONGU, 1999 yılı Temmuz ayında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. SONGU, 1999 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini “Deniz İş Hukukunda İşverenin İaşe Sağlama Borcu” konulu yüksek lisans teziyle 2001 yılında; aynı yıl başladığı doktora eğitimini ise Ocak 2007’de “Türk İş Hukukunda Çalışma Süresinin Düzenlenmesi” isimli doktora tezi ile tamamladı.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanı iş ve sosyal güvenlik hukukudur. Temel çalışma alanları içinde de özellikle, deniz iş hukuku ve bireysel iş hukuku üzerinde yoğunlaşmıştır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • Deniz İş Hukukunda İşverenin İaşe Sağlama Borcu, İzmir, 2001 (Yayınlanmamış yükseklisans tezi)
  • Türk İş Hukukunda Çalışma Süresinin Düzenlenmesi, İzmir, 2007 (Yayınlanmamış doktora tezi)

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

  • İş Yargılamasının Medeni Usul Hukukuna Hakim Olan İlkeler Bakımından Değerlendirilmesi, Prof.Dr. Nuri Çelik’e Armağan, C:II, İstanbul, 2001 (ERHAN BİRBEN ile ortak çalışma).
  • Deniz İş Hukukunda İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları, LEGAL İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 2004, S:3.
  • Epilepsi ve İş Hukuku, Epilepsi, 13 (2-3), 60-65, 2007, 2007, (HİKMET YILMAZ ile ortak çalışma).
  • Çalışılmayan Cumartesi Günü Telafi Çalışması Yaptırılması Mümkün Müdür?, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı Prof.Dr.Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan, C:9/273-288/Yıl:2007, 2009, (ERHAN BİRBEN ile ortak çalışma).
  • Yasal Asgari Ücret Yargı Kararı İle Düşürülebilir Mi?”, Dokuz Eylül Universitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı Prof.Dr.Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan, C:9/319-329/Yıl:2007, 2009 (ERHAN BİRBEN ile ortak çalışma).

II. Tebliğler

  • Deniz İş Hukuku ve Uygulama Sorunları, İstanbul Barosu Çalışma Hukuku Komisyonu Konferansı, Haziran 2002, İstanbul.
  • La Turquie et l’égalité des hommes  et des femmes, Séminaire International de Droit Comparé du Travail, Des Relations Professionnelles et de la Securité Sociale, Bordeuax, 2007.
  • Epilepsi’de İş Hukuku, Türk Epilepsi İle Savaş Derneği’nin Aylık Bilimsel Toplantıları-III, İSTANBUL, Aralık 2007.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast