Dr. Öğr. Üyesi Serkan EKİZ

03-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Serkan EKİZ

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 05 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: serkanekiz26@yahoo.com

Akademik Özgeçmiş

1997’de Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Serkan EKİZ, 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Genel Kamu Hukuku  Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak kabul edildi. Serkan Ekiz, 1998-1999 akademik yılında başladığı yüksek lisans öğrenimini “Genel Kamu Hukuku açısından Direnme Hakkı” konulu yüksek lisans teziyle 2001 yılında tamamladı. 2002-2003 akademik yılında Doktora öğrenimine başlayan Serkan Ekiz, İsveç Enstitüsü tarafından verilen bursa hak kazanarak doktora tez çalışmaları için, 2004-2005 akademik döneminde İsveç’in Umea Universitesi’nde ve 2005-2006 akademik yılının ilk döneminde de Lund Üniversitesi, Raoul Wallenberg İnsan Hakları Enstitüsü’nde bulundu.  Serkan EKİZ halen “AİHS Kapsamında Din ve İnanç Özgürlüğü” konulu doktora tezi üzerinde çalışmaktadır.

Temel Çalışma Alanları

Genel Kamu Hukukunun temel konusunu oluşturan devlet ve devletin günümüze kadar geçirdiği evrim Serkan Ekiz’in temel çalışma alanını oluşturmaktadır. Bu alan içerisinde, devlet iktidarının kaynağı ve meşruluğu, birey-devlet ilişkisi, devlet iktidarının sınırları gibi başlıklar incelenmektedir. Buna bağlı olarak, anayasa hukuku, insan hakları hukuku, hukuk tarihi, hukuk felsefesi ve sosyolojisi ve uluslar arası hukuk gibi branşlar da çalışma alanı içerisinde değerlendirilmektedir.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler:

  • Genel Kamu Hukuku Açısından Direnme Hakkı(Yüksek Lisans Tezi)
  • AİHS Kapsamında Din ve İnanç Özgürlüğü(Doktora Tezi)

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

STRUGGLE BETWEEN A FUNDAMENTAL RIGHT AND SECULARISM (A Case Study of Islamic Headscarf Problem in the Light of ECHR Jurisprudence and Legal Guidelines for Sweden); Svensk rätt i EU – en antologi” Örjan Edström (redaktör), Iustus Förlag AB, Uppsala 2007.

II. Karar İncelemeleri

III. Çeviriler

  • Prof.Dr. Durmuş TEZCAN, Topluluğun Mali çıkarlarının Cezai Korunması ve Avrupa Savcılığı Hakkında Yeşil Kitap, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir 2003.

IV. Tebliğler

  • “Sivil İtaatsizlik”; Hümanist Düşünce Topluluğu (2003)
  • “Membership of Turkey to EU: Legal Problems and Prospects” Seminar Presented on 5th of May 2005 at Umea University, Department of Law.[“Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği; Hukuksal Sorunlar ve Olasılıklar” Umea Universitesi Hukuk Fakültesi’nde 5 Mayıs 2005 tarihli sunum].
  • “Freedom of Religion or Belief Under the European Convention on Human Rights”: Seminar Presented in Lund University, Raoul Wallenberg Human Rights Institute, October 2005 [ AİHS Kapsamında Din ve İnanç Özgürlüğü] Lund Üni. Raoul Wallenberg İnsan Hakları Ens.’nde sunulan Tebliğ,  Ekim 2005].
  • “Laikliğin tarihsel gelişimi ve Türkiye’de Laiklik” Hümanist Düşünce Topluluğu(2006).
  • “Din ve İnanç Özgürlüğü” İzmir Valiliği İnsan Hakları Kurulu 10 Aralık İnsan Hakları Günü Etkinlikleri Atatürk Lisesi Konferans Salonu, 14 Aralık 2006.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast