Dr. Öğr. Üyesi Serdar NART

02-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Serdar NART

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 52 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: serdar.nart@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

2000 yılında DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Serdar Nart, 2001 yılı başında aynı Fakülte’de Medeni Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. Nart, 2000 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini “Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Motorlu Araçların Dağıtımında Rekabetin Sınırlanması” konulu yüksek lisans tezini 2002 yılında, aynı yıl başladığı Doktora eğitimini “Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kimselerin Hukuki Sorumluluğu (Hakkaniyet Sorumluluğu)” adlı tezini tamamladı.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları Medeni Hukuk olmakla birlikte, Nart, bu alanlar dışında Rekabet Hukuku ile de yakından ilgilenmektedir. Temel çalışma alanları içinde de özellikle, Borçlar Hukuku üzerinde yoğunlaşmıştır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar / Tezler

 • Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Motorlu Araçların Dağıtımında Rekabetin Sınırlanması : Yüksek Lisans Tezi (İzmir 2002).
 • Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kimselerin Hukuki Sorumluluğu (Hakkaniyet Sorumluluğu) : Doktora  Tezi (İzmir 2007)
 • Borçlar Hukuku, (El kitabı) İzmir 2009.
 • Medeni Hukuk, (El kitabı) İzmir 2009.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ, Konferans, Panel)

I. Makaleler

 • “Alman Ve Türk Hukukunda Senetle İspat”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt : 9, Sayı 1, 2007.
 • Serdar NART, Rekabetin Korunması Kapsamında Fikri ve Sınai Hakların Sınırları, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.11, Sayı.1, s.113-146 (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:11 Sayı:1 Yıl: 01 Ocak-31 Mart 2009.
 • Neues zum Erwerb von Grundstücken durch Ausländer in der Türkei, IPrax (Internationales Privatrechts Praxis) –. Bu makale Dr. Hakan Albaş ile birlikte kaleme alınmıştır.

II. Karar İncelemeleri III. Çeviriler

 • “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İdari Ceza Hukuku”, Prof. Dr. Wolfram CREMER – T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Ankara, 2009, (Çeviren: Prof.Dr. Serdar NART).
 •  “Impfversuche In Den Zeiten Der Vogelgrippe Juristische Probleme bei der klinischen Prüung neuer Impfstoffe zu ansteckenden Krankheiten”,  Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Erwin DEUTSCH, (Çeviren.Serdar Nart)* Kus Gribi Zamanlarında Aşı Denemeleri Bulaşıcı Hastalıklara Karsı, Yeni Asılara İlişkin Yapılan Klinik Deneylerdeki Hukuksal Sorunlar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt : 9, Özel Sayı 2007, s.375-390).
 • Zur Internationalen Menschenrechtspolitik, Gerhart Rudolf BAUM: Çeviren: Serdar Nart, Uluslararası İnsan hakları Politikası, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt : 9, Sayı : 2, 2007, (s.175-195).

IV. Tebliğler

 • “AİHS Işığında Velayet Hakkı”, Osnabrück Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Çalıştayı, (10.12.2002).
 • Karşılaştırmalı Akit Dışı Sorumluluk Hukuku Sempozyumu, (İstanbul, Çeşme) Çocukların ve Denetim Altında Bulunan Kimselerin Fiillerinden Oluşan Sorumluluk (Ev Başkanının Sorumluluğu).
 • (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Evlenme Hakkı), 2003 Yaz Akademisi, düzenleyen: İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi), 14-28 Eylül 2003, Antalya.
 •  Türk Hukukunda Aile Kavramı, (Menschenrechte und ihre Folgen für Verfassungs-, Verwaltungs-, Straf-, und Zivilrecht, Summer School der Universitäten Dokuz Eylül- Türkei und Trier- Deutschland, 1. bis 14. September 2002, Gümüldür/İzmir.
 • Türk Hukukunda Boşanma (Das Scheidungsrecht im türkischen Recht), (Der Vergleich der Rechtssysteme in Europa-Avrupa Hukuk Sistemlerinin Karşılaştırmalısı, Osnabrück Üniversitesi 02.02.2005).
 • Estetik Müdahalelerde Eşin Rızası (İzmir Kadın Erkek Eşitliğine Hukuksal Bir Yaklaşım Sempozyumu, 08.12.2007, Dr. Nazan Pedükçoşkun ile birlikte).

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast