Dr. Öğr. Üyesi Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ

03-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 36 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: safakevran@yahoo.com

Akademik Özgeçmiş

1981 yılında İzmir’de doğdu. İzmir Özel Türk Anadolu Lisesi’nin (1999) ardından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hukuk Fakültesi’nden (2003) mezun oldu. Aynı yıl DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. Ağustos 2004’te DEÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2005 yılında “Avrupa Birliği’nde Anayasal Hareketler” başlıklı yüksek lisans tezini sunduktan sonra aynı yıl DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Hukuku Doktora Programı’na başladı. Doktora yeterlilik aşamasından sonra 2007-2008 akademik yılında Fulbright bursiyeri olarak American University Washington College of Law’da doktora araştırmasında bulundu. Ocak 2013’te “Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık” konulu tezini savundu.  Şu an DEÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Anayasa Hukuku

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Avrupa Birliği’nde Anayasacılık Hareketler (Yüksek Lisans Tezi), 2005.
 • Vatandaşlık Üstüne Bir Tez (Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık), On İki Levha Yayınları, İstanbul 2013 (Doktora Tezi)

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • “Siyasi Partilere Devlet Yardımı”, DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, Sayfa: 167 203 Yıl: 2012, 2013, Araştırma Makale, Ulusal Hakemli.
 • “Anayasal Vatanseverlik Kavramının Anlamı, Amaçları ve Bu Kavram Işığında Geçmişle Yüzleşme Politikaları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, Sayfa: 133-168, Yıl: 2012, 2013, Araştırma Makale, Ulusal Hakemli.
 • “Yeni Anayasa’ya Doğru Vatandaşlık Tartışmalarına Eşlik Eden Kavramları Tekrar Düşünmek”, Anayasa Hukuku Araştırmalarında Genç Yaklaşımlar / Kuramsal ve Uygulamalı Yeni Çalışmalar, Koç Üniversitesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No: 3, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2013, ss. 437-459.
 • “Anayasal Yurtseverlik Kavramının Avrupa Birliği ve Türkiye İçin Anlamı”, 1. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu Bildiriler, Uşak Üniversitesi Yayınları, Uşak 2009.

II. Tebliğler

 • Laiklik ve Sekülarizm, Çoğulcu Bir Toplumda Laiklik Çalıştayı, İstanbul Kültür Üniversitesi, 11-14 Aralık 2004.
 • “Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri”, İzmir Sanat, Hümanist Düşünce Topluluğu (düzenleyen), Aralık 2004.
 • “Yurttaşlığın İşlevleri ve Kazandığı Anlamlara İlişkin Önemli Bir Örnek: Avrupa Birliği Yurttaşlığı”, TODAİE, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Sempozyumu, Ankara, 14-15 Aralık 2006.
 • “1982 Anayasasında Temel Haklar ve Ödevler”, Bornova Anadolu Lisesi, İzmir Valiliği İnsan Hakları İl Kurulu (düzenleyen), 11 Aralık 2006.
 • “Anayasal Yurtseverlik Kavramının Avrupa Birliği ve Türkiye İçin Anlamı”, Uşak Üniversitesi, 24-25 Mayıs 2009.
 •  “İnsan Hakları Üzerine”, Ali Bayırlar İlköğretim Okulu,  Güzelbahçe Kaymakamlığı (düzenleyen), 09 Aralık 2009.
 • Anayasal Devlet Konferansı, “Anayasacılığın Anlamı ve Türkiye’de Anayasa Değişikliğinin Gerekliliği” Konak Belediyesi Türkan Saylan Sanat Merkezi, Hümanist Düşünce Derneği (düzenleyen), 04.01.2010.
 • “İnsan Hakları Kavramı”, İnsan Haklarının Tanıtımı, İzmir Valiliği, Karşıyaka, Aralık 2010.
 • “Yeni Anayasa’ya Doğru: Vatandaşlık Tartışmalarına Eşlik Eden Kavramları Tekrar Düşünmek”, Anayasa Hukuku Sempozyumu, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2012.
 • “Yeni” Anayasa, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, Eylül 2013.
 • “Anayasalar Yoluyla Vatandaşın ve Toplumun İnşası”, 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Aralık 2013.

Halen Verdiği Dersler

A. Lisans Dersleri

 • Seçim Hukuku
 • Mesleki İngilizce
 • Yasa Yapma Teknikleri
 • Parlamento Hukuku
 • Siyasi Partiler Hukuku
 • Anayasa Yargısı

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast