Dr. Öğr. Üyesi Nalan KAHVECİ

02-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Nalan KAHVECİ

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 37 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: nalan.kahveci@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

2001 yılında DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Nalan Kahveci, 2002 yılında aynı Fakülte’de Medeni Hukuk Anabilim dalında araştırma görevlisi oldu. Kahveci, 2002 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini “Alt Kira ve Kiranın Devri” konulu yüksek lisans teziyle 2005 yılında tamamladı. Aynı yıl doktora eğitimine başlayan Kahveci, halen doktora eğitimine devam etmektedir.  

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları, Miras Hukuku, Aile Hukuku ve Borçlar Hukukudur. Yüksek lisans tezinde Borçlar Özel Hukuku alanında çalışmıştır. Bunun yanı sıra Miras Hukuku üzerinde yoğunlaşmıştır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • Alt Kira ve Kiranın Devri, İzmir 2005.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

  • “4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’da 5636 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler”, İzmir Barosu Dergisi, Y.72, S.3, Temmuz 2007.

II. Karar İncelemeleri

III. Çeviriler

IV. Tebliğler

  • “4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Yasa”, İzmir Barosu, Nisan 2007.
  • İzmir Barosunun organize ettiği “4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Yasa: Uygulama ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar” isimli çalışmada sunulan “4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Yasanın Uygulama Alanı” isimli tebliğ, 21-22 Şubat 2009.
  • “Medeni Hukuk Açısından Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Hakları”, 24.11.2009.