Dr. Öğr. Üyesi Korhan DEMİRELLİ

02-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Korhan DEMİRELLİ

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 73 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: demirellikorhan@yahoo.de

Akademik Özgeçmiş  

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanı Uluslararası Özel Hukuk, Yabancılar Hukuku ve Vatandaşlık Hukukudur.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • Die Sachmaengelhaftung des Verkaeufers beim Kauf beweglicher Sachen nach Deutschem und Türkischem Recht mit einem Blick auf das internationale Privat-und Zivilverfahrensrecht, Diss. Frankfurt am Main; Bern; New York; Paris: Lang,1990 (Doktora Tezi)
  • Das Türkische Internationale Kaufrecht. Zeitschrift des Informationbriefes der Deutsch-Türkischen Juristenvereinigung Hamburg, 1998/2.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

  • “Wie bekomme ich mein Recht in der Türkei?, Zeitschıift des Informationbriefes der Deutsch-Türkichen Juristenvereinigung”, (1997/2, Hamburg, s. 10 vd.)
  • “Uluslararası Mal Satışı Sözleşmeleri Hakkına Birleşmiş Milletler Anlaşması İmalatçının Akdi sorumluluğunda Uygulama Alanı Bulabilir mi?”, (İzmir Barosu Dergisi, S. 4, Ekim 1991, s.58 vd.).
  • “2675 Sayılı kanunun Yürürlüğünden Bugüne kadar Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Tanıma ve Tenfizin Durumu”, (Manisa Barosu Dergisi, S. 62-63, Temmuz-Ekim 1997, s.56 vd.).
  • “Türklerin Kişi hallerine İlişkin Davalarda Milletlerarası Yetki ve Bu Davalarda Yabancı Ülkelerde Verilen İlamların Tanınması ve Tenfizi”, (İzmir Barosu Dergisi, S. 4, Ekim 1997, s. 19 vd.).

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast