Dr. Öğr. Üyesi Korhan DEMİRELLİ

02-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Korhan DEMİRELLİ

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 73 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: demirellikorhan@yahoo.de

Akademik Özgeçmiş  

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanı Uluslararası Özel Hukuk, Yabancılar Hukuku ve Vatandaşlık Hukukudur.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • Die Sachmaengelhaftung des Verkaeufers beim Kauf beweglicher Sachen nach Deutschem und Türkischem Recht mit einem Blick auf das internationale Privat-und Zivilverfahrensrecht, Diss. Frankfurt am Main; Bern; New York; Paris: Lang,1990 (Doktora Tezi)
  • Das Türkische Internationale Kaufrecht. Zeitschrift des Informationbriefes der Deutsch-Türkischen Juristenvereinigung Hamburg, 1998/2.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

  • “Wie bekomme ich mein Recht in der Türkei?, Zeitschıift des Informationbriefes der Deutsch-Türkichen Juristenvereinigung”, (1997/2, Hamburg, s. 10 vd.)
  • “Uluslararası Mal Satışı Sözleşmeleri Hakkına Birleşmiş Milletler Anlaşması İmalatçının Akdi sorumluluğunda Uygulama Alanı Bulabilir mi?”, (İzmir Barosu Dergisi, S. 4, Ekim 1991, s.58 vd.).
  • “2675 Sayılı kanunun Yürürlüğünden Bugüne kadar Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Tanıma ve Tenfizin Durumu”, (Manisa Barosu Dergisi, S. 62-63, Temmuz-Ekim 1997, s.56 vd.).
  • “Türklerin Kişi hallerine İlişkin Davalarda Milletlerarası Yetki ve Bu Davalarda Yabancı Ülkelerde Verilen İlamların Tanınması ve Tenfizi”, (İzmir Barosu Dergisi, S. 4, Ekim 1997, s. 19 vd.).